KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu sản xuất giống cá Chạch bùn tại Thừa Thiên Huế đã cho một số kết quả bước đầu khả quan. Đề tài đã thu gom, lựa chọn 1.500con cá Chạch bùn bố mẹ có khối lượng từ 15-30g/con để đưa vào nuôi thuần dưỡng và nuôi vỗ. Sau 60 ngày nuôi vỗ cá bố mẹ cá đạt tỷ lệ sống 85%, tỷ lệ thành thục đạt 79,3%, hệ số thành thục đạt 12,7%. Kích thích cá Chạch bùn đẻ thành công bằng kích dục tố (100µg LH-RHa + 10mg DOM)/kg cá. Tỷ lệ cá rụng trứng đạt 100%, tỷ lệ thụ tinh 78,65%, tỷ lệ nở 65,76% và tổng số cá bột thu được 82.680con. Kết quả ương cá bột lên cá hương tỷ lệ sống đạt 9,1%. Ương cá hương lên cá giống tỷ lệ sống đạt 47,5%. Đề tài đã sản xuất ra được hơn 3.500con cá chạch bùn giống có kích cỡ 3,4-4,5cm/con. Nghiên cứu này làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và ương nuôi cá chạch bùn.

Từ khóa: Cá Chạch bùn, kích dục tố, nuôi vỗ, ương cá, sản xuất giống nhân tạo.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2965