KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ POMIOR CHO MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Nghiên cứu sử dụng phân bón lá hữu cơ Pomior được tiến hành trên các loại rau ăn lá trồng phổ biến ở thành phố Huế. Kết quả thu được cho thấy: 1) Pomior đã có tác dụng  tốt, tăng các chỉ tiêu sinh trưởng thân lá cây rau; 2) Phun Pomior đã rút ngắn thời gian sinh trưởng 2 – 7 ngày và đồng thời kéo dài thời gian sử dụng sau thu hoạch của các loại rau ăn lá 1 – 2 ngày; 3) Năng suất các loại rau ăn lá tăng 16,2 – 20,1% khi được phun Pomior; 4) Phân Pomior có tác dụng tốt hơn hoặc tương đương so với các loại phân bón lá khác đang được bán phổ biến ở thành phố Huế khi phun cho rau cải và rau xà lách; 5) VCR = 7,44 khi phun Pomior cho xà lách và VCR = 6,94 khi phun Pomior cho rau cải.

Từ khoá: Pomior, phân bón lá hữu cơ, rau ăn lá.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3145