HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ VINH, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Đất lâm nghiệp là một trong những tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với các hộ gia đình tại miền núi, chính vì vậy việc giao đất rừng sản xuất cho họ là một chủ trương đúng, đi sát thực tế của nhà nước. Nghiên cứu này được thực hiện tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy rằng: Việc giao đất rừng cho hộ gia đình tại đây diễn ra khá muộn do những vướng mắc về chính sách và quỹ đất. Hiện tại chỉ mới có 9,43% diện tích đất rừng sản xuất được giao cho 55 hộ gia đình, trong khi đó diện tích do nhà nước quản lý còn rất nhiều. Việc giao đất rừng cho hộ gia đình đã có hiệu quả về cả ba phương diện: Kinh tế, xã hội và môi trường. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các giải pháp về chính sách và kinh tế kỹ thuật để công tác giao đất rừng cho hộ gia đình thực sự phát huy được hiệu quả rộng rãi

Từ khóa: Giao đất rừng, hiệu quả sử dụng đất, phát triển bền vững.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3151