KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỒNG ĐẤT (PHYSIGNATHUS COCINCINUS CUVIER, 1829) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI Ở BẾN TRE

Abstract

Rồng đất là một loài thằn lằn thuộc lớp Bò sát (Reptilia), bộ có vảy (Squamata), giống Physignathus, loài Physignathus cocincinus Cuvier, 1829. Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành 14 tháng (từ tháng IV/2008 đến tháng VI/2009) ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, với 44 con giống được đưa về từ Nam Đông Thừa Thiên Huế và 31 con giống đưa về từ Đăk Nông. Trong đó có 6 con đẻ, mỗi con đẻ 1 lứa/năm, mỗi ổ từ 4 - 10 trứng, trọng lượng trung bình 3,09 g/trứng, dài 2,85 cm, đường kính 1.4cm. Con sơ sinh trung bình 2,23 g/con, dài 14,03 cm, đuôi dài 9,9 cm, chân sau dài 3,83 cm, tốc độ tăng trưởng tháng đầu 3,17 g/con, tháng thứ hai là 6.4g/con. Con trưởng thành tốc độ tăng trưởng trung bình 8,93 g/con/tháng, con nhỏ 12,48 g/con/tháng.

https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3199