NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN β-GALACTOSIDASE TRONG E. COLI BL21

Abstract

β-galactosidase là enzyme xúc tác phản ứng thuỷ phân liên kết β - 1,4-D galactoside trong phân tử đường lactose thành glucose và galactose. Để biểu hiện được enzyme này trong E. coli BL21, chúng tôi đã tiến hành chèn gene đích đã tinh sạch vào vector biểu hiện pET, sau đó chúng tôi đã tinh sạch vector tái tổ hợp, tiến hành biến nạp vào tế bào E. coli BL21 và đã biểu hiện được protein này ở nhiệt độ và pH thích hợp sau khi cảm ứng với IPTG.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3205