KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊT LỢN AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá khả năng tiếp cận thịt lợn an toàn của người tiêu dùng, tạo cơ sở xác định giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 100 người tiêu dùng ở 4 phường của thành phố Huế được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn bằng bản hỏi bán cấu trúc. Phỏng vấn sâu được tiến hành với 8 cán bộ các ban ngành liên quan và tiểu thương để thu thập thông tin về tình hình quản lý thịt lợn trên địa bàn thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 100 % người tiêu dùng mong muốn được sử dụng thịt lợn an toàn và sẵn sàng chi trả thêm, nhưng chỉ 27 % số người được hỏi sẵn sàng chi trả thêm trên 20 % giá thường. Khả năng tiếp cận đến thịt lợn an toàn của người tiêu dùng rất thấp, yếu tố chính cản trở đến khả năng tiếp cận là sự sẵn có của thịt an toàn và lòng tin đối với thịt an toàn. Để đẩy mạnh khả năng tiếp cận thịt an toàn cần chú trọng đến công tác tuyên truyền về thịt lợn an toàn, xây dựng cơ chế quản lý, giám sát từ sản xuất đến cung ứng nhằm củng cố lòng tin cho người tiêu dùng, cũng như tạo ra được sản phẩm sẵn có trên thị trường.

Từ khóa: sự sẵn sàng chi trả, khả năng tiếp cận, thịt lợn an toàn

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3928
PDF (Vietnamese)

References

  1. Trang Bùi (2015), Cách phân biệt thịt lợn sạch và thịt lợn bẩn, người tiêu dùng, http://tieudungplus.vn/cach-phan-biet-thit-lon-sach-va-thit-lon-ban-2691.html.
  2. GSO-Cục thống kê Thừa Thiên Huế (2016), Thống kê kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
  3. Đậu Ngọc Hào (2016), Tồn dư kháng sinh vật nuôi và nguy cơ kháng kháng sinh. Hội thú y Việt Nam, truy cập tại http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc.
  4. Lê Thị Hương (2012), Nhu cầu tiêu dùng thịt lợn và mức độ sẵn sàng chi trả cho thịt lợn an toàn của người dân trên địa bàn thành phố Huế, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.
  5. Lê Thị Hoa Sen & Hồ Thị Hồng (2012), Một số yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, (7), 42-48.
  6. Phạm Văn Tất (2010), Vai trò của thịt và nhu cầu cơ thể, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Truy cập tại http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN.
  7. Châu Thị Thấy (2015), Khả năng tiếp cận thịt lợn an toàn của người tiêu dùng thành phố Huế, Khóa luận tốt nghiệp 2015, Khoa Khuyến nông và PTNT, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.