KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG LÚA TRUNG NGÀY TẠI QUẢNG BÌNH

Abstract

Thí nghiệm đồng ruộng nghiên cứu trên 6 giống lúa, bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCBD), 3 lần nhắc lại tiến hành trong 2 vụ Đông Xuân 2014 - 2015 2014-2015 và Hè Thu 2015 tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mục đích của nghiên cứu xác định giống lúa trung ngày chất lượng tốt, năng suất cao, chống chịu và thích ứng tốt với điều kiện ở địa phương, ứng dụng vào sản xuất trên diện rộng tại tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả 6 giống lúa thí nghiệm đều thuộc nhóm giống trung ngày (103 - 116 ngày). Hai giống lúa DB211 và GL201 có nhiều ưu điểm tốt như: đẻ nhánh khỏe và tập trung, khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, các chỉ tiêu hình tháivà khả năng chống chịu tốt. Hai giống này cũng có năng suất khá cao, vụ Đông xuân 2014 - 2015 (71,8-72,6 tạ/ha) và Hè Thu (65,2 – 63,9 tạ/ha). Chất lượng hạt gạo của giống DB211 và GL201 sáng bóng, thơm và mềm. Cần tiếp tục khảo nghiệm hai giống lúa này ở các thời vụ tại các địa phương khác nhau để sớm đưa vào cơ cấu giống của tỉnh Quảng Bình.
https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.3996