ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trần Thị Phượng, Huỳnh Văn Chương

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3A.4651

Abstract


Kết quả nghiên cứu cho thấy hạn hán không xảy ra liên tục mà xen kẽ nhau, hiện tượng khô hạn nặng xuất hiện nhiều hơn từ năm 2005 đến 2016. SPI Hè Thu có xu hướng giảm từ 1997 đến 2016, với tổng số ngày không mưa, nhiệt độ trung bình cao dẫn đến thiếu nước tưới nghiêm trọng cho cây lúa. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất ở cấp nông hộ được đánh giá với độ tin cậy 95%. Kết quả cho thấy trung bình diện tích đất canh tác lúa trên hộ trong vụ Hè Thu thấp hơn so với Đông Xuân, diện tích đất lúa của các hộ khá tương đồng. Giá trị P của diện tích canh tác và lúa bị hạn < 0,05 cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa hai vụ. Trung bình diện tích lúa bị hạn/hộ có sự chênh lệch khá lớn. Diện tích lúa của các xã vùng núi chỉ bị ảnh hưởng bởi hạn hán vào vụ Hè Thu, trong khi các xã vùng đồng bằng và trung du bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở cả hai vụ.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.