Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 A STUDY ON PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SEMI-INTENSIVE SHRIMP POND SEDIMENT Abstract
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 AN ADVANCED MEASUREMENT OF PADDY FIELD SURFACE ROUGHNESS BY STATIC LEVEL METHOD Abstract
Đỗ Minh Cường, zhu shi hong, Nguyễn Thị Ngọc, Farman Ali Chandio
 
Vol 128, No 3B (2019): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SILVER NANOPARTICLES AGAINST Aeromonas spp. AND Vibrio spp. ISOLATED FROM AQUACULTURE WATER ENVIRONMENT IN THUA THIEN HUE Abstract   PDF
Nguyễn Văn Khanh, Phan Văn Cư
 
Vol 128, No 3B (2019): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHIVES AND GINGER EXTRACT ON ESCHERICHIA COLI AND SALMONELLA SPP. ISOLATED FROM BROILER CHICKENS Abstract   PDF
Phan Vu Hai, Hoang Thi Hong Van, Nguyen Van Chao, Nguyen Dinh Thuy Khuong, Thuong Thi Thanh Le, Le Xuan Anh, Ho Thi Dung, Pham Hoang Son Hung
 
Vol 67, No 4 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67A, số 4, năm 2011 APPLICATION OF PGIS AND ZONATION FOR CONSERVING SAOLA SPECIES IN THUA THIEN HUE AND QUANG NAM PROVINCES, VIETNAM Abstract
Lương Văn Đức, Hồ Đắc Thái Hoàng, Wilkinson Michael Nicholas, Ông Đinh Bảo Trị
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 APPLICATION OF SHIFTING ASSAY OF STANDARDIZED INDIRECT AGGLUTINATION (SSIA) FOR DETECTION OF ANTIGENS OF NEWCASTLE DISEASE AND INFECTIOUS BURSAL DISEASE VIRUSES IN CHICKEN FAECES Abstract
Phạm Hồng Sơn, Phạm Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hồng Hà
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 ASSESSMENT OF SOIL EROSION IN VINH LINH, QUANG TRI USING RMMF MODEL (REVISED MORGAN - MORGAN - FINNEY) Abstract
Nguyễn Quang Việt, Trương Đình Trọng, Hồ Thị Nga
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 AWARENESS AND PRACTICAL EXPERIENCE OF AGRICULTURAL STAFFS IN THUA THIEN HUE PROVINCE IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE Abstract
Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 85, No 7 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013 ÁP DỤNG MÔ HÌNH LANGMUIR ĐỂ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHỐT PHO CỦA TRẦM TÍCH ĐÁY AO NUÔI TÔM BÁN THÂM CANH Abstract
Nguyễn Văn Huy, Lê Văn An, Morihiro Maeda
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75A, số 6, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA AXÍT INDOL AXÊTÍC (IAA) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea) Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Đình Thi
 
Vol 94, No 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC VEN ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Đàm Thị Huyền Trang
 
No 55 (2009): Tạp chí số 55 - Chuyên san Nông - Sinh - Y ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BỔ SUNG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC VÀ DUNG TÍCH BỘ MÁY TIÊU HOÁ CỦA BÊ BÚ SỮA TỪ SƠ SINH ĐẾN 12 TUẦN TUỔI Abstract
Tạ Nhân Ái, Nguyễn Tiến Vởn
 
Vol 126, No 3B (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen
 
Vol 126, No 3A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA PHÂN VỚI RÁC HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) Abstract
Khoa NCTY, Lê Thị Lan Phương, Lê Văn Tòng, Lê Văn Tòng
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ HỢP GIÁ THỂ MÙN CƯA GỖ KEO ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM SÒ TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF
Trần Anh Đức, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản
 
Vol 85, No 7 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH VÀ MẬT ĐỘ ẤP ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus, Bloch 1782) Abstract
Lê Văn Dân
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BOKASHI TRẦU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Phi Nam
 
Vol 91, No 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM CHITOSAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC XANH (Penicillium digitatum) HẠI CAM SAU THU HOẠCH Abstract
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Minh Hiếu
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG Abstract
Ngô Hữu Toàn, Lê Hoài An
 
Vol 79, No 1 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 79, số 1, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas sp.) Abstract
Nguyễn Thành Tâm, Hồ Thị Bảo Ngọc
 
Vol 126, No 3B (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2, QUẢNG NAM ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG Abstract
Khoa KN, Phạm Thị Nhung
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA EMUGLUCAN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ LÓC BÔNG (Channa micropeltes) Abstract
Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Kim Nguyệt
 
Vol 126, No 3C (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Kiệt, Trần Văn Hòa, Hồ Nhật Linh
 
Vol 126, No 3A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LỨA CẮT VÀ CHẤT PHỤ GIA DÙNG TRONG Ủ CHUA TỚI HÀM LƯỢNG OXALATE TRONG CỌNG VÀ LÁ MÔN (Colocasia Esculenta (L) Schott) Abstract
Khoa CNTY, Dư Thanh Hằng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Thân Thị Thanh Trà, Lê Đức Ngoan, Savage G.P.
 
Vol 127, No 3A (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Abstract   PDF
Trần Thị Phượng, Huỳnh Văn Chương
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG LƯU HUỲNH ĐẾN HAI GIỐNG LẠC L14 VÀ SVL1 TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Vương
 
Vol 100, No 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI ĐẮK LẮK Abstract
Nguyễn Văn Minh, Lê Thanh Bồn
 
Vol 100, No 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA MANNITOL ĐẾN SỰ CHUYỂN HÓA ACID MALIC TRONG CÂY NHA ĐAM (ALOE VERA L.) NUÔI CẤY IN VITRO Abstract
Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Hồng Trang
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, MẬT ĐỘ BAN ĐẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA HAI LOÀI TẢO BIỂN Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Tuyết Nhân, Phạn Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Đức Nghĩa
 
Vol 128, No 3D (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MẬT ĐỘ NUÔI BAN ĐẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO Spirulina platensis Abstract
Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Thị Diễm, Phan Văn Cư, Trần Quang Khánh Vân, Lê Thị Tuyết Nhân, Ngô Thị Hoản
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75A, số 6, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, ĐỘ MẶN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ISOCHRYSIS GALBANA PARKER VÀ THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG AXIT BÉO CỦA NÓ Abstract
Lê Thị Hương, Võ Hành
 
Vol 79, No 1 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 79, số 1, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI BỐ MẸ YORKSHIRE x (LANDRACE x YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI TINH ĐỰC F1 (PIETRAIN x DUROC) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TRANG TRẠI TẠI HÀ TĨNH Abstract
Võ Văn Hùng, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
 
Vol 126, No 3C (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO SẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY LƯNG TRẮNG HP10 VÀ ĐT34 TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Hương Sen
 
Vol 127, No 3A (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER BLOCH, 1790) GIỐNG KÍCH CỠ 5–10 cm ƯƠNG TRONG BỂ COMPOSITE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn
 
Vol 124, No 10 (2016): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI QUẢNG BÌNH Abstract
Trần Thị Lệ, Nguyễn Xuân Kỳ
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ (Hemibagrus wyckioides Chaux và Fang, 1949) NUÔI TRONG LỒNG TRÊN HỒ CHỨA EA KAO- BUÔN MA THUỘT- ĐĂKLĂK Abstract
Trần Thị Thu Sương, Lê Thị Thu Hà
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla serata Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPE Abstract
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Nu Hoa
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ CHÉP PHỤNG Abstract
Nguyễn Thành Tâm
 
Vol 127, No 3A (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ DÌA Siganus guttatus (Bloch, 1787) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG ĐẾN CÁ GIỐNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc
 
Vol 64, No 1 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE, YORKSHIRE & F1(LANDRACE x YORKSHIRE) NUÔI TRONG CÁC TRANG TRẠI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Lê Đình Phùng, Lê Lan Phương, Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Mai Đức Trung
 
Vol 91, No 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN HOẠT ĐỘ AMYLASE NGOẠI BÀO TRONG CHẾ PHẨM KOJI TƯƠNG SẢN XUẤT TỪ CHỦNG Aspergillus oryzae N2 NUÔI CẤY TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN Abstract
Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thùy Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên
 
Vol 126, No 3A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI GIAI ĐOẠN 1-4 TUẦN TUỔI ĐẾN LƯỢNG ĂN VÀO, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG CỦA GÀ Abstract
Khoa CNTY, Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Hữu Tình, Trần Đăng Hòa, Ngô Đắc Chứng
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ THỜI GIAN BIẾN THÁI ẤU TRÙNG CUA XANH Scylla serrata (Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPA. Abstract
Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Phạm Thị Phương Lan
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỔNG HỢP ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC SẮC TỐ QUANG HỢP, CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP VÀ TỈ LỆ CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU CỦA CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TỈNH ĐẮK LẮK Abstract
Nguyễn Văn Minh
 
Vol 100, No 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục
 
Vol 124, No 10 (2016): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY LƯNG TRẮNG ĐT34 VÀ HP10 TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi
 
Vol 126, No 3C (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ BOKASHI, CHẾ PHẨM TRICHODERMA VÀ PSEUDOMONAS ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Tý, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI, LƯU HUỲNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC ĐẾN CÂY LẠC TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Phan Văn Phước, Bell Richard, Mann Surender
 
1 - 50 of 497 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>