Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CAO SU KINH DOANH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Công Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Dương Viết Tình
 
Vol 127, No 3A (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Abstract   PDF
Đào Đức Hưởng, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ SINH THÁI, VAI TRÒ KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÁ KHÁC NHAU TRONG MÔ HÌNH NUÔI XEN GHÉP TÔM SÚ VỚI CÁ ĐỐI, CÁ KÌNH, CÁ DÌA VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI Abstract
Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Khanh
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Đàm Thị Huyền Trang
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đánh giá một số dòng cà chua mới chọn tạo và khả năng tạo hạt lai của những dòng triển vọng tại Đà Lạt, Lâm Đồng/Evaluation of new tomato lines and capability of hybrid seed production of potential tomato lines at Dalat, Lamdong Abstract
Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Mùi
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012 ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829) VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH Abstract
Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Thị Diệu Hành
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC TRƯNG CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trương Thị Hiếu Thảo, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Khoa Lân
 
Vol 85, No 7 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ PHÂN BỐ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở HẠ LƯU SÔNG HIẾU, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Hoàng Đình Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai
 
No 55 (2009): Tạp chí số 55 - Chuyên san Nông - Sinh - Y ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG, SINH SẢN VÀ BIẾN THÁI CỦA ẾCH GAI SẦN (PAA VERRUCOSPINOSA BOURRET, 1937) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Ngô Đắc Chứng, Ngô Văn Bình
 
Vol 64, No 1 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA ẾCH XANH ODORRANA CHLORONOTA (GüNTHER, 1876) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Văn Đa
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ CỦA LOÀI THIÊN MÔN CHÙM (ASPARAGUS RACEMOSUS WILD.) TẠI TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Danh, Trần Minh Đức
 
Vol 64, No 1 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ CÀ CHUA CHUYỂN GEN CTB (CHOLERA TOXIN B SUBUNIT) Abstract
Lê Thị Thính, Đặng Thanh Long
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÂY HÀNH TĂM (Allium schoenoprasum L.) Ở VÙNG CÁT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Úy, Cao Thị Thuyết
 
Vol 91, No 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ CƠM MÕM NHỌN (ENCRASICHOLINA HETEROLOBA RÜPPELL, 1837) Ở VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ Abstract
Trần Văn Cường
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI NẤM Achlya bisexualis NHIỄM TRÊN CÁ NUÔI THÂM CANH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức
 
Vol 119, No 5 (2016): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÂY CHUA KHÉT (Dysoxylum cyrtobotryum Miq) TRONG RỪNG TỰ NHIÊN Ở QUẢNG BÌNH Abstract
pham hong thai
 
Vol 127, No 3A (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÂY SẾN TRUNG (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) TRONG RỪNG TỰ NHIÊN Ở PHÚ LỘC VÀ NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF
Vũ Đức Bình, Nguyễn Văn Lợi
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁ ONG CĂNG (Terapon jarbua) Ở VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI Abstract
Lê Thị Như Phương
 
Vol 119, No 5 (2016): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH DỤC, NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI VCN-MS15 (MEISHAN) VÀ 1/2 GIỐNG VCN-MS15 NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Lê Đức Thạo
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI LANDRACE × (PIETRAIN × VCN-MS15) VÀ LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân An, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thị Hương, Nguyễn Đăng Quí, Phùng Thăng Long
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Điều, Trần Văn Việt, Phan Đỗ Dạ Thảo
 
Vol 64, No 1 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011 ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TRÁP VÂY VÀNG - ACANTHOPAGRUS LATUS (HOUTTUYN, 1782) Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Võ Văn Phú, Lê Thị Đào
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ PHÂN BỐ LOÀI ĐẢNG SÂM (Codonopsic javanica (Blume) Hook. f.) TẠI HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
trần công định
 
Vol 67, No 4 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67, số 4, năm 2011 Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Bống lá tre Acentrogobius viridipunctatus (valenciennes, 1837) ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế Abstract
Lê Thị Nam Thuận, Tống Thị Nga
 
Vol 119, No 5 (2016): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đặc điểm hình thái và phân bố của Sâm đất Siphonosoma australe australe (Sipuncula: Sipunculidea: Sipunculiformes: Sipunculidae) ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình Abstract
Ngô Đắc Chứng
 
Vol 108, No 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đặc điểm sinh sản và tăng trưởng của Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) (Reptilia, Squamata, Scincidae) Abstract
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Thương, Phùng Thị Huyền Trang, Ngô Văn Bình
 
Vol 128, No 3C (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐỊNH DANH THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TỲ BÀ BƯỚM (Sewellia spp.) PHÂN BỐ Ở THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DNA MÃ VẠCH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Điều, Trần Văn Việt, Phan Đỗ Dạ Thảo
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012 ĐỊNH TÍNH COUMARIN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC NGƯỜI MƯỜNG Ở NHO QUAN - NINH BÌNH, BÁ THƯỚC-THANH HÓA SỬ DỤNG ĐỂ CHỮA BỆNH THEO KINH NGHIỆM BẢN ĐỊA Abstract
Lê Thị Thanh Hương, Đậu Bá Thìn, Nguyễn Nghĩa Thìn
 
Vol 124, No 10 (2016): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐỘC TỐ CỦA VI KHUẨN HAEMOPHYLUS PARASUIS VÀ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT VACCINE PHÒNG BỆNH Abstract
Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm
 
Vol 91, No 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 ĐIỀU TRA CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM CAM Ở HUYỆN NGHĨA ĐÀN VÀ QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN Abstract
Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
 
Vol 126, No 3C (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ CỎ DẠI HẠI LÚA VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC LOẠI THUỐC TRỪ CỎ LÚA Ở BÌNH ĐỊNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm
 
Vol 64, No 1 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 64, số 1, năm 2011 ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG GIỐNG LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Võ Khắc Sơn, Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Thái Hòa
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75A, số 6, năm 2012 ĐIỀU TRA, TINH SẠCH VÀ TÌM HIỂU TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA LECTIN MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU CÔ VE (PHASEOLUS VULGARIS L.) Abstract
Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hạnh
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766) Ở MIỀN TRUNG, VIỆT NAM Abstract
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Mạc Như Bình, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Hoàng Thị Ngọc Hân
 
Vol 126, No 3A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ƯỚC TÍNH HỆ SỐPHÁT THẢI KHÍ MÊTANTỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA ỞCÁC HỆ THỐNG CHĂN NUÔI BÒTHỊT TẠI TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Khoa CNTY, Đinh Văn Dũng
 
451 - 485 of 485 Items << < 5 6 7 8 9 10