CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -ĐẠI HỌC HUẾ

Trịnh Văn Sơn, Phạm Phương Trung

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jed.v118i4.3735

Abstract


Kết quả điều tra 205 người là lãnh đạo, cựu sinh viên trong các doanhn nghiệp cho thấy, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cơ bản đã được các đơn vị đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, qua xem xét cho thấy mức độ đáp ứng theo yêu cầu doanh nghiệp và xã hội chưa cao. Theo quan điểm đánh giá của người sử dụng lao động, sinh viên tốt nghiệp đại học chỉ mới có những kiến thức lý luận, chưa hội tụ đủ các yếu tố về năng lực thực tiễn và các kỹ năng mềm phù hợp với đòi hỏi của công việc. Điều này đòi hỏi Nhà trường cần xây dựng mối liên hệ mật thiết với các đơn vị sử dụng lao động, thiết kế lại chương trình đào tạo theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn để đạt được các chuẩn đầu ra theo yêu cầu của người sử dụng lao động và xã hội. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.