ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH LỄ HỘI TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỀN TRÂN THÀNH PHỐ HUẾ | DL | Hue University Journal of Science: Economics and Development

ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH LỄ HỘI TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỀN TRÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Khoa DL, Trương Thị Thu Hà, Bạch Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4495

Abstract


Tóm tắt: Du lịch lễ hội hiện đang là một trong những loại hình du lịch rất phát triển trên toàn thế giới. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có rất nhiều lễ hội được tổ chức hằng năm. Trong đó, lễ hội tại trung tâm văn hóa Huyền Trân đã và đang nhận được sự quan tâm của du khách và người dân địa phương, nhưng lễ hội này được tổ chức chưa thật sự hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá sự hài lòng của du khách và người dân địa phương khi tham dự lễ hội tại trung tâm văn hóa Huyền Trân, làm cơ sở cho các cấp quản lý đưa ra các giải pháp và chiến lược phát triển đem lại lợi ích cho chính quyền và cộng đồng, mang lại trải nghiệm tốt cho khách tham dự. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), tương quan và hồi quy được sử dụng để xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách và người dân khi đến lễ hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của du khách và người dân chịu sự tác động cùng chiều của ba yếu tố: (1) chương trình lễ hội, (2) thông tin và (3) trải nghiệm. Từ đó, những hàm ý được đề xuất nhằm giúp các bên liên quan có thể nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội.

Từ khóa: sự hài lòng, du lịch lễ hội, trung tâm văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế


Keywords


Sự hài lòng, du lịch lễ hội, trung tâm văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế

References


Lê Thị Kim Liên, Trần Thị Thu Thuỷ, Quản Bá Chính, Trần Ngọc Quyền (2015), Đánh giá của du khách về du lịch lễ hội tổ chức tại chùa ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 109(10), 191–202.

Cole S. T., Illum S. F. (2006), Examining the mediating role of festival visitors’ satisfaction in the relationship between service quality and behavioral intentions, J. Vacation Mark., 160–173.

Getz, D. (2010), The nature and scope of festival studies, International Journal of Event Management Research, 5(1), 1–47.

Hair, J.F. Jr. , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998), Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, Prentice-Hall International, Inc.

Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS - Tập 2, Nxb. Hồng Đức, TP. HCM.

Yoon Y. K., Lee J. S., Lee C. K. (2010), Measuring festival quality and value affecting visitors’ satisfaction and loyalty. Int. J. Hospitality Management, 29(2), 335–342.

Chen W. C., Lee C. F., Lin L. Z. (2012), Investigating factors affecting festival quality: A case study of Neimen Song Jiang Jhen Battle Array, Taiwan, African Journal of Marketing Management, 4(2), 43–54.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.