ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Phùng Thị Hồng Hà

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v127i5A.4610

Abstract


TÓM TẮT

Dựa trên số liệu điều tra 270 hộ gia đình sống trên địa bàn thành phố Huế, bằng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, bài viết đã tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường (VSMT) của công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, nhìn chung người dân hài lòng về chất lượng dịch vụ VSMT của Công Ty. Tuy nhiên, tần suất thu gom, vận chuyển rác; thái độ làm việc của nhân viên; số lượng và vị trí đặt thùng rác; hoạt động thu gom rác chưa thật sự làm hài lòng người dân, đặc biệt là các hộ dân sống ở kiệt, hẻm và hộ kinh doanh. Từ thực trạng trên, bài viết đã đề xuất 06 nhóm giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ VSMT của HEPCO trong thời gian tới.

 


Keywords


Từ khóa: Sự hài lòng; chất lượng dịch vụ; vệ sinh môi trường; HEPCO

References


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh (2013), Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 1 (2013) 11-22

Chính phủ (2013), Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013.

Hepco (2016), Quy định, quy trình về công tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn và vệ sinh đường phố, Quyết định số 186/QĐ-MTĐT ngày 25/3/2016.

Lê Chi Mai (2008), Dịch vụ công, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, số 3/2008.

Trang web:

Tuyết Anh (2017), Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam, http://www.baomoi.com/co-che-chinh-sach-cung-ung-dich-vu-cong-ich-tai-cac-do-thi-o-viet-nam/c/21258162.epi

TN(2017), Nâng cao tính cạnh tranh trong trong cung ứng dịch vụ công ích, http://www.taichinhdientu.vn/tai-chinh-trong-nuoc/nang-cao-tinh-canh-tranh-trong-cung-ung-dich-vu-cong-ich-155987.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.