Vol 109, No 10 (2015)

Kinh tế và Phát triển

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ed.v109i10

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Hoàng Hữu Hòa, Trần Thanh Hải
Trần Hữu Tuấn
Nguyễn Đăng Hào
Khoi Doan Le Nguyen
Lê Tô Minh Tân
Lê Thị Kim Liên
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Đăng Hào
Trần Triệu Khải
Hoàng Thị Anh Thư
Nguyễn Tuyết Khanh
Hoàng Hạnh Nguyên
Nguyễn Phương Thảo
phan thi thanh thuy, Ngô Minh Tâm
Nguyễn Thị Ý, TSUTSUI KAZUNOBU, Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu
Lê Trọng Kim, Nguyễn Quang Tuấn
hoang phuong hien
Hồ Thắng, Nguyễn Văn Toàn
nguyen thi le huong, Phan Thanh Hoàn
Huỳnh Văn Chương
Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực
Nguyễn Đình Phúc
nguyen kim Nam
Nguyen Xuan Thuy, Nguyen Dang Hao
Ngô Minh Tâm
Nguyễn Thanh Khanh, Nguyễn Thị Minh Hòa
Lê Thị Phương Thảo
Hồ Phan Minh Đức, Đào Nguyên Phi, Nguyễn Quốc Tú
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Việt Anh