Vol 101, No 2 (2015)

CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ed.v101i2

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Văn Hoá, Trần Thị Lan, Cao Chí Thanh
Phan Thị Hải Hà
le the buu
Mai Xuân Hợi
Trần Hà Uyên Thi, Phan Thị Thanh Thủy
Ngô Minh Tâm, Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Thị Diệu Linh, Hồ Khánh Ngọc Bích, Phan Thị Thanh Hồng
Nguyễn Đăng Hào, Dương Đắc Quang Hảo
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT)
Trần Thị Bích Ngọc
Nguyễn Khắc Hoàn, Thái Thị Thanh Hòa
Hồ Kiệt, Nguyễn Hoàng Trà Giang, Nguyễn Thành Nam
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thanh Khanh, Nguyễn Đức Hoài
Lê Quang Trực, Trần Bảo An
Phùng Thị Hồng Hà, Nguyen Tri Lac
Trần Bảo An, Trần Viết Quốc
Nguyễn Thanh Tuấn
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn, Trần Đăng Huy
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Hoàng Bảo Khánh, Lê Văn Huy
Trần Hữu Tuấn
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng