Vol 118, No 4 (2016)

Kinh tế và Phát triển

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ed.v118i4

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Lê Đức Niêm
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tài Phúc
Nguyễn Lê Hiệp
nguyen manh hung
Nguyễn Văn Hoá, Hồ Quốc Thông
Phan Thu Huong phanthuhuong
Nguyễn Thị Minh Hiếu
nguyen thihai yen
Phan Van Son
Trần Đăng Huy
Nguyễn Hữu Ngữ
PHẠM LỆ MỸ, NGUYỄN THỊ LIÊN
tran van anh
Nguyễn Thị Minh Hoà
Nguyễn Thị Minh Hoà
Đinh Thị Khánh Hà
Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Minh Hòa
Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Khắc Hoàn
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thanh Khanh
Trịnh Văn Sơn, Phạm Phương Trung
Nguyễn Việt Thiên, Nguyễn Tài Phúc
Trần Thu Hà
Trương Tấn Quân