Browse Author Index

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

, Hue University, University of Economics (Viet Nam)
, Hue University, University of Economics
, Đại Học Ngân Hàng
, Trường Đại học Kinh tế

, Khoa Du lịch, Đại học Huế (Viet Nam)
, Trường Đại học Kinh tế
, Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
, Trường ĐH Kinh tế - Huế

h

huong, nguyen thi le, Trường Đại học Kinh tế
Hương, Nguyễn Thị Liên

, Khoa Du lịch

H

Hương, Phan Thị Diễm, Khoa Du Lịch

, Khoa Du lịch - Đại học Huế
, Đại học Kinh tế Đà Nẵng

J

Jones, Gareth, ETP Ion Detect

, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
, trường Trung học Giao thông Vận Tải

K

Khanh, Nguyễn Thanh, Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

, Khoa Kinh tế - Du lịch, trường Đại học Quảng Bình
, Khoa Du Lịch- Đại học Huế
, Khoa Du lịch - Đại học Huế (Viet Nam)

K

Khoa Cuong, Phan, Trường Đại học Kinh tế

, Trường Đại học Nông lâm
, Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

(Viet Nam)

L

Lan, Ho Thi Huong, Hue University, College of Economics

, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

L

Lệ, Lê Thị, Thanh Hoa University of Culture, Sports, and Tourism

, KHOA TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
, Can Tho University

L

Lebailly, Philippe


, Trường Đại học Kinh tế (Viet Nam)
, Khoa Du lịch
, Hue University, University of Economics (Viet Nam)
, Khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
, Khoa Du lịch

L

Linh, Nguyen Hoang Ngoc
Linh, Nguyen Thi Dieu, College of Economics, Hue University

, Trường Đại Học Kinh Tế Huế
, Trường Đại học Kinh tế
, Trường đại học kinh tế Huế (Lao People's Democratic Republic)

L

Lợi, Trần Hạnh
Long, Cao Huu
Long, Phan Hoang, University of Economics - The University of Danang

, NCS. Trường Đại học Kinh tế Huế - Đại học Huế Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình

L

Lwin, Moe Thida, Payap University

101 - 150 of 311 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>