Browse Author Index

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

, Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
(Viet Nam)

P

Phuoc Hai, Nhieu Khanh

, Trường Đại học Kinh Tế
, Đại học Kinh tế Huế

P

Phương, Lê Thị Hồng


P

Phuong Anh, Nguyen Nhu, Hue College of Economics


, ĐHKT (Viet Nam)
, Trường Đại học Kinh tế

Q

Quân, Trương Tấn

, Trường ĐH Kinh tế Huế
, Trường Đại học Kinh tế

Q

Quân, Trương Tấn, Hue College of Economics

, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
, Trường Đại học Kinh tế
, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
, Trường Đại học Kinh tế


, NCS tại Đại học Tổng hợp Bonn- Cộng hòa Liên Bang Đức

R

Reich, Andreas, Payap University

, Khoa Du lịch - Đại học Huế

, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

S

Sơn, Trịnh Văn

, Khoa Du lịch - Đại học Huế
, Khoa Du lịch

T

Tam, Bui Thi, Khoa Du lịch - Đại học Huế

, Trường Đại Học Kinh Tế

T

Tam, Ngo Minh


, Trường Đại học Kinh tế (Viet Nam)
, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Công tác tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

T

Thắng, Hà Ngọc, Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

, Đại học Kinh tế Huế
, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế

T

Thanh, Le Thi Phuong, Hue University of Economics

, Khoa Kinh tế-Du lịch, Đại Học Quảng Bình

T

Thành, Phan Văn, Dept of Sciences Management& International Relations, Quang Binh University 312 Ly Thuong Kiet Street, Dong Hoi city, Quang Binh province
Thanh Cong, Bui, College of Economics, Hue University
Thanh Cong, Bui, Hue College of Economics

, "Trường Đại học Kinh tế Huế"
, Đại học Kinh Tế, Đại học Huế (Viet Nam)
, Khoa Du Lịch

, "Trường Đại học Kinh Tế" (Viet Nam)

201 - 250 of 311 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>