Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development A RISK ANALYSIS OF SMALLHOLDER RUBBER PRODUCTION IN QUANG BINH PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Tự Lực
 
Vol 128, No 5B (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development AN EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF EMPLOYEES IN THE INDUSTRIAL PARKS IN THE NORTH CENTRAL REGION Abstract
Lê Thị Lệ
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE MOTIVATION IN INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN CHIANG MAI, THAILAND Abstract   PDF
Meister Elizabeth
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development ANALYSIS AFFECT OF CHARACTERISTICS LEADER TO OPERATION EFFICIENCY OF ENTERPRISES: RESEARCH IN BINH DINH PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
le the buu
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development APPLYING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) TO SELECT CLIMATE CHANGE ADAPTATION METHODS IN AGRICULTURAL SECTOR: A LITERATURE REVIEW Abstract   PDF
Nguyen Thi Dieu Linh
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development ASSESSING THE ADAPTIVE CAPACITY OF HOUSEHOLDS TO CLIMATE CHANGE: A CASE STUDY IN QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
Tran Cong Dung, Đao Duy Minh
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development ASSESSING THE STATUS OF BUILDING COLLECTIVE MARKS FOR CRAFT VILLAGE PRODUCTS IN THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
Le Van Phuc, Nguyen Hoang Ngoc Linh
 
Vol 128, No 5D (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VỀ TỔ CHỨC ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH TÀI NGUYÊN DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Abstract
Dương Thị Hải Phương
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA CẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU – TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁCH THƯƠNG HIỆU PHÚC THUẬN THẢO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 128, No 5A (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐẨY VÀ KÉO ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN HỘI AN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn, Đoàn Khánh Hưng
 
Vol 128, No 5A (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Thị Hương Xuân, Nguyễn Khắc Hoàn
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Đình Thái
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA KHÁCH HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VINAPHONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN CỦA KHÁCH DU LỊCH KHI ĐẾN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT XẾP HẠNG THEO TRỌNG SỐ TRONG VIỆC CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN MAY CÔNG NGHIỆP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Quốc Dũng
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) - CHI NHÁNH HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Diệu Linh, Hồ Khánh Ngọc Bích, Phan Thị Thanh Hồng
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH HÀ TĨNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT), Nguyễn Trí Lạc
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ( BALANCED SCORE CARD - BSC) TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ. Abstract
Lê Thị Phương Thảo
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Khanh, Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa, Đỗ Ngọc Mỹ
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyen Xuan Thuy, Nguyen Dang Hao
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Abstract
Nguyễn Đình Phúc
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH BỔ SUNG TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Mai Lệ Quyên
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Trọng Hùng, Huỳnh Thị Thu Quyên, Huỳnh Thị Nhi
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐÀ NẴNG Abstract
Trần Triệu Khải
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Ngọc Toản
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa dl, Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Trần Hữu Tuấn, Lê Vũ Thị Thảo Nhi
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Phạm Việt Hùng, Lại Xuân Thủy, Trần Hữu Tuấn
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC MUA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG TRỊ Abstract
Nguyễn Thị Minh Hoà
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRÊN FACEBOOK Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Nguyễn Thị Minh Nghĩa
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trịnh Văn Sơn, Phạm Phương Trung
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CHẤT LƯỢNG LỄ HỘI CẦU NGƯ Ở THUẬN AN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Lê Thị Kim Liên
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển Chất lượng học tập của sinh viên và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo Abstract
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thanh Khanh
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Abstract
Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tài Phúc
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CHUỖI CUNG SẢN PHẨM SẮN KHU VỰC MIỀN TRUNG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Trần Đăng Huy
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG SẮN HÀNG HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ PHÚ ĐỊNH VÀ CỰ NẪM, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn, Trần Đăng Huy
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÚA GẠO Ở HÀ TĨNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Abstract
Lê Trọng Kim, Nguyễn Quang Tuấn
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development COMPETITIVENESS OF EXPORT WOOD PRODUCTS IN BINH DINH PROVINCE IN THE MARKET INTEGRATION Abstract   PDF
Lê Thị Thế Bửu, Trịnh Văn Sơn
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development Competitiveness of tourism destination: A case study of Phu Loc district – Thua Thien Hue Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Tám
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development COPING WITH THE LAND GAME: A NETWORK ANALYSIS OF COMMUNITY RESILIENCE IN HUE’S PERI-URBAN AREAS, VIETNAM Abstract   PDF
Nguyen Quang Phuc
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thanh Hoàn
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development ECONOMIC EFFICIENCIES OF THE FOREST CERTIFICATION GROUP IN TRUNG SON COMMUNE, GIO LINH DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thùy Minh, Trần Hữu Tuấn
 
Vol 128, No 5B (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development ECONOMIC EVALUATION OF TYPICAL SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT MODELS IN SELECTED PROVINCES OF VIETNAM Abstract   PDF
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development ECONOMIC INTEGRATION AND ENDOGENOUS GROWTH: AN EXPLANATION USING AK MODEL Abstract   PDF
Phan Khoa Cuong, Tran Thi Bich Ngoc, Bui Thanh Cong
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development EFFECT OF A BUDGET DEFICIT ON INFLATION RATE IN VIETNAM Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thùy Minh, Nguyễn Thị Thùy Dương
 
Vol 128, No 5B (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development EFFICIENCY OF SOURCES OF IRRIGATION WATER IN OYSTER MUSHROOM PRODUCTION IN QUANG TRI PROVINCE: A COMPARATIVE ANALYSIS Abstract   PDF
Ton Nu Hai Au
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development Enhanced Accuracy of Grey Forecasting Model Case by tourism industry in Vietnam Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Văn Thành
 
1 - 50 of 201 Items 1 2 3 4 5 > >>