Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development A RISK ANALYSIS OF SMALLHOLDER RUBBER PRODUCTION IN QUANG BINH PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Tự Lực
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE MOTIVATION IN INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN CHIANG MAI, THAILAND Abstract   PDF
Meister Elizabeth
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development ANALYSIS AFFECT OF CHARACTERISTICS LEADER TO OPERATION EFFICIENCY OF ENTERPRISES: RESEARCH IN BINH DINH PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
le the buu
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA CẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU – TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁCH THƯƠNG HIỆU PHÚC THUẬN THẢO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA KHÁCH HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VINAPHONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN CỦA KHÁCH DU LỊCH KHI ĐẾN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) - CHI NHÁNH HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Diệu Linh, Hồ Khánh Ngọc Bích, Phan Thị Thanh Hồng
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH HÀ TĨNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT), Nguyễn Trí Lạc
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ( BALANCED SCORE CARD - BSC) TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ. Abstract
Lê Thị Phương Thảo
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Khanh, Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyen Xuan Thuy, Nguyen Dang Hao
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Abstract
Nguyễn Đình Phúc
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH BỔ SUNG TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Mai Lệ Quyên
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐÀ NẴNG Abstract
Trần Triệu Khải
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Ngọc Toản
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa dl, Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Trần Hữu Tuấn, Lê Vũ Thị Thảo Nhi
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Phạm Việt Hùng, Lại Xuân Thủy, Trần Hữu Tuấn
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC MUA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG TRỊ Abstract
Nguyễn Thị Minh Hoà
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRÊN FACEBOOK Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Nguyễn Thị Minh Nghĩa
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trịnh Văn Sơn, Phạm Phương Trung
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development CHẤT LƯỢNG LỄ HỘI CẦU NGƯ Ở THUẬN AN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Lê Thị Kim Liên
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển Chất lượng học tập của sinh viên và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo Abstract
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thanh Khanh
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Abstract
Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tài Phúc
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển CHUỖI CUNG SẢN PHẨM SẮN KHU VỰC MIỀN TRUNG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Trần Đăng Huy
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG SẮN HÀNG HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ PHÚ ĐỊNH VÀ CỰ NẪM, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn, Trần Đăng Huy
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÚA GẠO Ở HÀ TĨNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Abstract
Lê Trọng Kim, Nguyễn Quang Tuấn
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development COMPETITIVENESS OF EXPORT WOOD PRODUCTS IN BINH DINH PROVINCE IN THE MARKET INTEGRATION Abstract   PDF
Lê Thị Thế Bửu, Trịnh Văn Sơn
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development Competitiveness of tourism destination: A case study of Phu Loc district – Thua Thien Hue Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Tám
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thanh Hoàn
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development ECONOMIC EFFICIENCIES OF THE FOREST CERTIFICATION GROUP IN TRUNG SON COMMUNE, GIO LINH DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thùy Minh, Trần Hữu Tuấn
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development EFFECT OF A BUDGET DEFICIT ON INFLATION RATE IN VIETNAM Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thùy Minh, Nguyễn Thị Thùy Dương
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development Enhanced Accuracy of Grey Forecasting Model Case by tourism industry in Vietnam Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Văn Thành
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development FACTORS AFFECTING CONSUMER DECISION IN CHOOSING SUPERMARKET FOR PURCHASING FRESH FOOD IN HUE CITY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Minh Hoà
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development FACTORS AFFECTING ECONOMIC WELL-BEING AMONG POOR AND NON-POOR HOUSEHOLDS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thùy Linh
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ADAPTATION MEASURES TO CLIMATE CHANGE: A CASE STUDY IN HUONG PHONG COMMUNE, HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
Bùi Thanh Hoa, Trần Hạnh Lợi, Lê Thị Hồng Phương, Trần Hữu Tuấn
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development Factors influencing online shopping intention: an extension of the technology acceptance model Abstract   PDF
Hà Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Liên Hương
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỒ KẺ GỖ, TỈNH HÀ TĨNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Lê Văn Hoài
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM Abstract
nguyen manh hung
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển HÀNH VI SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MARKETING Abstract
phan thi thanh thuy, Ngô Minh Tâm
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển HÀNH VI TIÊU THỤ THỊT LỢN SẠCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ ĐÔNG HÀ Abstract
Nguyễn Đăng Hào
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development HÌNH ẢNH TỔNG THỂ CỦA ĐIỂM ĐẾN VIỆT NAM ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH CHÂU ÂU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Trần Thị Ngọc Liên, Trần Thị Ngọc Diệp
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƯỚI DU LỊCH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆN TRẠNG MUA SẮM XANH VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Anh Tuấn
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THỊT QUY MÔ NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP CẬN HÀM SẢN XUẤT BIÊN NGẪU NHIÊN Abstract
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Lê Hiệp
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT SẮN Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract   PDF
Trần Đăng Huy, Trương Tấn Quân
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
 
1 - 50 of 157 Items 1 2 3 4 > >>