Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development NGHIÊN CỨU SỰ ỦNG HỘ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Châu Thị Minh Ngọc, Đàm Lê Tân Anh
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU SỰ CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Abstract
Nguyễn Hoàng Bảo Khánh, Lê Văn Huy
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK Abstract   PDF
Lê Đức Niêm
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU VỀ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ, CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thị Thúy Nga, Phạm Thị Bích Ngọc
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển NGHIÊN CỨU YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK LĂK Abstract
Lê Đức Niêm
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa đến Huế Abstract
Hoàng Thị Anh Thư
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịchđịa phương Abstract
Đinh Thị Khánh Hà
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
nguyen thi thuy hanh
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NHẬN DIỆN THANG ĐO HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lệ Hương, Trương Tấn Quân
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development NHẬN THỨC CỦA DU KHÁCH VỀ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Nguyễn Thị Lệ Hương, Trương Tấn Quân
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TIÊU THỤ THỊT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Minh Hoà
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development NHẬN THỨC VỀ ĐẠO VĂN CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Minh Nghĩa
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí
 
Vol 126, No 5D (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development NHU CẦU CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH BỔ SUNG TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa DL, Bùi Thị Tám, Trần Thị Ngọc Liên, Đào Thị Minh Trang
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development NOISE TRADER RISK: EVIDENCE FROM VIETNAM STOCK MARKET Abstract   PDF
Phan Khoa Cuong, Tran Thi Bich Ngoc, Bui Thanh Cong, Vo Thi Quynh Chau
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN: KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CÁC GỢI Ý CHO VIỆT NAM Abstract
Hồ Phan Minh Đức, Đào Nguyên Phi, Nguyễn Quốc Tú
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
hoang phuong hien
 
Vol 126, No 5B (2017): Hue University Journal of Science: Economics and Development Organic food purchasing behavior of young consumers: the role of enviromental concern Abstract   PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE PROVINCE WITH DENISON MODEL Abstract   PDF
Truong Thi Huong Xuan, Nguyen Đang Hao, Nguyen Tai Phuc
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Hồ Thắng, Nguyễn Văn Toàn
 
Vol 128, No 5A (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Đình Đức
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Quang Bình, Đặng Đình Đức
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN VAY CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Abstract
nguyen thihai yen
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ LỘC - HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH CỦA MÔ HÌNH NHÀ CHỐNG BÃO CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ LỘC TRÌ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trần Hữu Tuấn
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH CHUỔI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG LỢN THỊT Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thanh Hùng
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH Abstract
Nguyễn Đăng Hào
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA RÀO CẢN CHUYỂN ĐỔI VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP EXIMBANK CHI NHÁNH HUẾ BẰNG MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM) Abstract
Ngô Minh Tâm, Nguyễn Quốc Dũng
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH NHÓM TỶ SỐ PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN BỐ TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG NĂM 2013 Abstract
Nguyễn Tuyết Khanh
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ Abstract
nguyen thi le huong, Phan Thanh Hoàn
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI Abstract
Huỳnh Văn Chương
 
Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH TÍNH VỊ CHỦNG TRONG HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM SỮA CỦA CÁC KHÁCH HÀNG TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Abstract
Nguyễn Đăng Hào, Dương Đắc Quang Hảo
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở Thừa Thiên Huế Abstract
Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN OF SAFE VEGETABLES IN HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
Phan Van Hoa, Nhieu Khanh Phuoc Hai
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF
Võ Thị Thu Ngọc
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN RÀO CẢN TRONG Ý ĐỊNH SỬ DỤNG XE BUÝT LÀM PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
hoang hung, Trần Đăng Hòa
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development RETAILERS’ SATISFACTION WITH PROCTER AND GAMBLE BRANDS DISTRIBUTION POLICY ATTUAN VIET CO.,LTD., HUE BRANCH Abstract   PDF
Nguyen Nhu Phuong Anh, Cao Huu Long
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development SATISFACTION ON QUALITY OF HEALTH CARE SERVICES AT HUE UNIVERSITY HOSPITAL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Minh Hoà
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Ngọc Anh
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM CỰC BIÊN – SFA TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÀ PHÊ: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẠI HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK Abstract
Nguyễn Văn Hoá, Hồ Quốc Thông
 
Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Khánh Hưng
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ THẤU HIỂU VÀ SẺ CHIA CỦA NHÀ MẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Quân
 
Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development SERVICE-ORIENTED HUMAN RESOURCE PRACTICES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN LOCAL AND FOREIGN FIRMS IN VIETNAM Abstract   PDF
Hoang Trong Hung
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển TÁC ĐỘNG CỦA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SÂM NGỌC LINH ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG NÚI HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Nguyễn Việt Thiên, Nguyễn Tài Phúc
 
Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TƯƠNG TÁC CỦA TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Thị Ngọc Thúy
 
Vol 128, No 5D (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Việt Đức
 
Vol 128, No 5A (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ DU LỊCH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Khánh Hưng, Trần Thị Thu Hiền
 
Vol 109, No 10 (2015): Kinh tế và Phát triển TÁC ĐỘNG CỦA NIỀM TIN VÀO NGUỒN THÔNG TIN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TRẺ EM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Abstract
nguyen kim Nam
 
Vol 118, No 4 (2016): Kinh tế và Phát triển TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Lê Thị Phương Thảo
 
Vol 126, No 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ VÀ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Anh Phong
 
101 - 150 of 201 Items << < 1 2 3 4 5 > >>