Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment APPLICATION OF THERMAL REMOTE SENSING METHOD IN DETECTING AND MONITORING SUBSURFACE COAL FIRE IN KHANH HOA COAL FIELD, THAI NGUYEN PROVINCE Abstract
Trịnh Lê Hùng
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment ASSESSING AND MAPPING THE RISK OF SOIL SALINIZATION IN THE COASTAL PLAIN OF THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Trương Đình Trọng, Nguyến Quang Việt
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment ASSESSMENT OF EROSION ALONG MAIN RIVERCHANNELS IN CENTRAL VIETNAM Abstract
Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC VÙNG ĐỒI NÚI QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN 3D PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG Abstract
Nguyen Hoang Khanh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Abstract
Lê Văn Lợi, Nguyễn Đăng Độ
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment Characteristics of phosphate phase (fluorapatite and monazite) in the South Nam Xe carbonatites, Northwest Vietnam Abstract
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng Nụ
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG KỶ ĐỆ TỨ VỚI SỰ HIỆU CHỈNH ẢNH HƯỞNG SỤT LÚN KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TẠI ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Hoàng Ngô Tự Do
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment EFFECT OF TEMPERATURE, LIGHT ON THE GROWTH AND LIPID ACCUMULATION OF NANNOCHLOROPSIS OCULATA Abstract
Nguyễn Thành Hưng
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ENGINEERING PROPERTIES OF THE QUARTERNARY SEDIMENTS IN QUANG TRI - THUA THIEN HUE COASTAL PLAIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Quốc Tiến, Nguyễn Thanh
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường KHẢ NĂNG HÓA LỎNG VÀ ĐỘ LÚN SAU HÓA LỎNG CỦA ĐẤT CÁT HẠT MỊN HỆ TẦNG NAM Ô VÙNG ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ Abstract
La Dương Hải
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment LAND USE TYPES AND SOIL CHARACTERISTICTS: A CASE STUDY IN HUONG VINH COMMUNE, HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Trần Thanh Đức
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA Abstract
Nguyen Hoang Khanh Linh, Lê Nguyễn Gia Phong
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (ÁP DỤNG CHO ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN ĐÀ NẴNG) Abstract
Nguyễn Thị Hồng Nụ
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường Sự biến động theo độ sâu của đặc điểm trầm tích đầm Sam khu vực huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Trung, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Đặng Quốc Tiến
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment STUDY OF VEGETATION COVER CHANGES DURING 1989 – 2010 FOR NATURAL RESOURCES, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISASTER PREVENTION AT PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Hồ Ngọc Anh Tuấn, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment THE CONTENTS OF SOME HEAVY METALS IN FOOD-CROPS PLANTED AT TUY LOAN AND DIEN MINH VEGETABLE-FIELDS Abstract
Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Phan Nhat Truong
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment THE STUDY OF CLIMATE CHANGE TREND IN VIETNAM: A CASE STUDY IN DANANG CITY Abstract
Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ
 
Vol 126, No 4B (2017): Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment VULNERABILITY TO FLOODING AND COPING BEHAVIOR FOUND IN HOUSING CONDITION: A CASE STUDY IN VAN QUAT DONG VILLAGE, TAM GIANG LAGOON AREA, CENTRAL VIETNAM Abstract
Trần Thanh Đức
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỐ KẾT THẤM VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ m=Ch/CV CỦA CÁC THÀNH TẠO ĐẤT YẾU PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG Abstract
Nguyễn Thị Ngọc Yến
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TIÊU CHUẨN CHO MÓNG NÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Nguyễn Hữu Huy
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường Đa dạng thành phần loài thực vật phân bố ở đồi Hồng, Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Abstract
Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng, Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Khương Duy, Le Thái Thuy Nhi
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE DO TIẾP XÚC KHÍ H2S VÀ NH3 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Abstract
Võ Trọng Quang, Hoàng Trọng Sĩ, Phạm Quốc Quân
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ SỤT LÚN CÁC ĐỨT GÃY TÂN KIẾN TẠO – KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Hoàng Ngô Tự Do
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ ƯỚC TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Trần Phong Lan, Phạm Khắc Liệu
 
Vol 127, No 4A (2018): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường Đặc điểm của thảm thực vật vùng đất cát nội đồng ngập nước tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Truong Hieu Thao, Hoang Ho Dac Thai
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường Đặc điểm khoáng vật và địa hóa của vỏ phong hóa trên đá magma phức hệ Đại Lộc ở khu vực A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Nguyễn Thị Thủy, Wada Hideki, Nguyễn Thị Hồng Nụ
 
1 - 27 of 27 Items