DỊ HÌNH KÍCH THƯỚC GIỚI TÍNH VÀ SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI CHÀNG XANH (Hylarana erythraea) Ở VÙNG PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hồ Thị Mỹ Quý

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1B.4843

Abstract


Chàng xanh (Hylarana erythraea Schlegel, 1837) là một loài có ích trong các hệ sinh thái ở cạn cũng như ở nước. Tuy nhiên, thông tin về dị hình kích thước giới tính (SSD) và sinh thái dinh dưỡng của loài này ở Việt Nam nói chung và vùng Phú Lộc nói riêng hiện đang còn thiếu. Sử dụng phương pháp rửa dạ dày để thu thập các mẫu thức ăn từ 223 dạ dày kết hợp với các số đo hình thái cũng như các yếu tố môi trường. Kết quả cho thấy chiều dài thân trung bình của con cái trưởng thành lớn hơn đáng kể so với cá thể đực trưởng thành với chỉ số SSD = 0,565. Các loại con mồi quan trọng nhất của loài Chàng xanh là bộ Cánh cứng, ấu trùng côn trùng, bộ Chuồn chuồn, bộ Cánh thẳng và bộ Nhện (với tổng tần số xuất hiện là 65,45%, chiếm 65,89% số mục con mồi và 81,04% tổng thể tích). Độ rộng miệng và chiều dài thân có ảnh hưởng ý nghĩa (P ≤ 0,001) đến kích thước và thể tích con mồi đã tiêu thụ, trong khi nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối không có ảnh hưởng ý nghĩa (P ≥ 0,148). Kết quả này ủng hộ giả thuyết “giới hạn kích thước miệng dẫn đến giới hạn kích thước của mẫu thức ăn” trong các loài lưỡng cư không đuôi.


Keywords


Chàng xanh; Hylarana erythraea; hình thái; Phú Lộc; thức ăn