PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN PECTINASE

Phan Thị Thanh Diễm, Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Quốc Dung

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4885

Abstract


Pectinase là enzyme phân giải các cơ chất pectin, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế biến thực phẩm như làm mềm vách tế bào, tăng quá trình ly trích các loại nước ép trái cây; hỗ trợ quá trình lọc và làm trong các loại nước ép trái cây, rượu vang. Từ một số loại vỏ củ, quả giàu pectin chúng tôi đã phân lập và sàng lọc được 113 chủng nấm mốc có hoạt tính pectinase cao được kí hiệu M1 – M113. Số lượng nấm mốc có khả năng phân giải pectin dao động từ 6,3×103 đến 35,1×103 CFU/g. Đã tuyển chọn được 2 chủng nấm mốc M45 và M68 có hoạt tính pectinase mạnh với hoạt độ chung lần lượt là 110,2 U/ml và 98,5 U/ml. Bằng phương pháp giải trình tự vùng ITS, chủng M45 được định danh là Aspergillus oryze và chủng M68 là Aspergillus flavus.