NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG TỪ HẠT CÂY CÀ GAI LEO (SOLANUM PROCUMBENS)

Hoàng Kim Toản, Lê Văn Tình, Trần Thị Thu Giang, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Nguyễn Đình Thi

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4888

Abstract


Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành từ 12/2017 đến 4/2018, tại vườn ươm giống của công ty cổ phần thảo dược BEKADES, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống cây cà gai leo từ hạt. Các kết quả nghiên cứu mới của đề tài là: 1) Xử lý chất kích thích GA3nồng độ 20 ppm và ngâm hạt 6 giờ có tác dụng tốt đến các chỉ tiêu sinh lý nảy mầm của hạt giống. 2) Phun phân bón lá Bloom plus kết hợp sử dụng giá thể 60% đất phù sa + 1% supe lân + 29% phân chuồng + 10% xơ dừa có tác dụng tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây giống. 3) Gieo hạt ở thời vụ 20/2 hoặc 10/3 cho số lá/cây, chiều cao và các chỉ tiêu xuất vườn cao hơn so với thời vụ gieo 30/3. Gieo hạt vào 20/2 + độ che bóng 40% hoặc gieo hạt vào 10/3 + độ che bóng 60% giúp cây giống cà gai leo sinh trưởng tốt hơn các thời vụ và độ che bóng khác.

Từ khóa: cà gai leo, cây giống gieo từ hạt, biện pháp kỹ thuật, gibberellin.

References


Võ Văn Chi (2004). Từ điển thực vật, tập 1 và 2. Nxb Khoa học và kỹ thuật.

Nguyễn Thị Minh Khai (1988). Nghiên cứu về tác động của cà gai leo trong thực nghiệm xơ gan. Biên niên sử công trình khoa học về dược và y học Việt Nam. Viện vật liệu dược phẩm, tr. 31 - 35.

Nguyễn Minh Khai và cộng sự (2001). Nghiên cứu điều chế thuốc Haina điều trị viêm gan B mạn hoạt động từ cà gai leo. Tạp chí dược liệu, tập 6, số 1, tr. 68 - 71.

Đỗ Tất Lợi (2005). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nxb Khoa học và kỹ thuật.

Nguyễn Đình Thi (2017). Thực hành Sinh lý thực vật. Nxb Đại học Huế.

Nguyễn Bích Thu, Nguyễn Minh Khai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu (2000). Nghiên cứu tác dụng của cà gai leo trên colagenase. Tạp chí dược liệu, tập 5, số 4/2000, tr. 104 - 108.

Hoàng Kim Toản, Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thúc Tự, Cáp Xuân Phúc (2017). Quy trình nhân giống cà gai leo bằng phương pháp giâm cành. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Trường ĐH Nông Lâm Huế, tập 1, số 2, tr. 371 - 382.

https://avrdc.org/portfolio-items/save-tomato-seed.htm. Ngày 6/11/2017.

http://www.cagaileo.vn/cach-phan-biet-ca-gai-leo-voi-ca-dai-khac.html. Ngày 18/11/2017.

http://www.cagaileo.vn/tac-dung-cua-cay-ca-gai-leo.html. Ngày 8/2/2018.

http://www.giaidocgan.vn/cac-cong-trinh-nghien-cuu-ve-ca-gai-leo-tren-benh-viem-gan-b-va-xo-gan.html. Ngày 20/6/2018.