NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG SEN CAO SẢN TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương, Bùi Ninh, Ngô Quý Thảo Ngọc

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4923

Abstract


Bài báo này trình bày các đặc điểm hình thái và khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống sen cao sản được trồng tại phường Hương Sơ, Thành phố Huế năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy giống sen cao sản - nguồn gốc từ Đồng Tháp - có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế. Giống sen cao sản trồng tại Thừa Thiên Huế vẫn biểu hiện 14 tính trạng đặc trưng như lá mới có màu tím, nụ hoa, cánh hoa có màu tím đỏ, kiểu gương sen nhô hẳn ra phía trước với hình dạng cái ô, hạt sen có hình cầu…Đồng thời, giống sen này còn có một số ưu điểm như có tốc độ tăng trưởng đường kính lá trãi, lá dù, chiều cao cây nhanh, mạnh. Giống sen này có thời gian sinh trưởng từ lúc trồng đến lúc hoa tàn kéo dài 145 ngày. Đường kính gương sen lớn với kích thước trung bình đạt 11.52cm/gương, số lượng hạt chắc/gương đạt 29.87 hạt. Do đó, giống cao sản có năng suấ cao với 4.56 tấn/ha. Đây là giống sen có triển vọng có thể thay thế cho một số giống sen địa phương hiện đang bị thoái hóa và là nguồn vật liệu quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Keywords


Đặc điểm hình thái, Năng suất, phát triển, Sinh trưởng, Sen Cao sản, tỉnh Thừa Thiên Huế

References


. Dhanarasu S., Hazimi A., (2013). Phytochemistry, Pharmacological and Therapeutic applications off Nelumbo nucifera.Asian Journal of Phytomedicine and Clinical Research. 1(2): 123 - 136.

. Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Ngọc Huệ,Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Phùng Hà, (2012), “Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số giống sen lấy hạt triển vọng phục vụ sản xuất, Hội thảo quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ 2, trang: 806-810.

. Lê Công Sơn (2008), Bảo tồn lưu giữ giống sen trắng phục vụ tôn tạo cảnh quan cho hồ Thái Dịch Khu Vực Đại Nội Huế, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế.

. Mukherjee K., Balasuramanian R., Saha K., Saha B., Pal M., (1996), A review on Nelumbo nucifera Gaertn.,Ancient Science of life, 15: 268 -276

. Nguyễn Phước Tuyển (2007), Kỹ thuật trồng Sen, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương. Điều tra thực trạng sản xuất cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn) ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc lần 2, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 121-130.

. Nguyen V. Q. (2001). Lotus for Export to Asia An agronomic and physiological study. RIRDC Publication No 01/32, 61p.

. Q.V. Nguyen and D.J.Hick (2001) Exporting lotus to Asian. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC Publication No 01/032.

. Sridhar K.R. and Bhat R. (2007). Lotus - A potential nutraceutical source. Journal of Agricultural Technology, 3(1): 143 - 155.

.Tian D.,(2010). Application to Register a Cultivar of Nelumbo. International Waterlily and Water Gardening Society, 1-8