NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Dương Đức Hoàng Sinh, Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4966

Abstract


Nghiên cứu này trình bày kết quả phân lập một số chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy dibenzofuran, một dẫn xuất của dioxin, từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế. Phân tích trình tự 16S rDNA của các chủng phân lập được cho thấy chúng tương đồng cao với Enterobacter cloacae (99%), Staphylococcus sp. (99%) và Achromobacter sp. (100%). Vì thế, chúng được đặt tên là Enterobacter cloacae DF3, Staphylococcus sp. DF5 và Achromobacter sp. DF6. Các dữ liệu trình tự nucleotide đã được đăng ký trên GenBank với mã số lần lượt là MG774409, MG774408 và MG774410.


Keywords


Achromobacter sp. DF6, dibenzofuran, dioxin, Enterobacter cloacae DF3, Staphylococcus sp. DF5

References


Arfmann H., Timmis K.N., Wittich R., (1997), Mineralization of 4-chlorodibenzofuran by a consortium consisting of Sphingomonas sp. strain RW1 and Burkholderia sp. strain JWS. Applied and Environmental Microbiology 63(9): 3458-3462.

Chai B., Tsoi T.V., Iwai S., Liu C., Fish J.A., Gu C., Johnson T.A., Zylstra G., Teppen B.J., Li H., Hashsham S.A., Boyd S.A., Cole J.R., Tiedje J.M., (2016), Sphingomonas wittichii strain RW1 genome-wide gene expression shifts in response to dioxins and clay. PloS One 11(6): e0157008.

Chang Y.S., (2008), Recent developments in microbial biotransformation and biodegradation of dioxins. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 15(2-3): 152-171.

Hiraishi A., (2003), Biodiversity of dioxin-degrading microorganisms and potential utilization in bioremediation. Microbes Environ 18(3): 105-205.

Hong H.B., Nam I.H., Murugesan K., Kim Y.M., Chang Y.S., (2004), Biodegradation of dibenzo-p-dioxin, dibenzofuran, and chlorodibenzo-p-dioxins by Pseudomonas veronii PH-03. Biodegradation 15(5): 303-313.

Jaiswal P.K., Kohli S., Gopal M., Thakur I.S., (2011), Isolation and characterization of alkalotolerant Pseudomonas sp. strain ISTDF1 for degradation of dibenzofuran. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 38(4): 503-511.

Janda J.M., Abbott S.L., (2007), 16S rRNA gene sequencing for bacterial identification in the diagnostic laboratory: pluses, perils, and pitfalls. Journal of Clinical Microbiology 45(9): 2761-2764.

Ji X., Xu J., Ning S., Li N., Tan L., Shi S., (2017), Cometabolic degradation of dibenzofuran and dibenzothiophene by a naphthalene-degrading comamonas sp. JB. Current Microbiology 74(12): 1411-1416.

Jin S., Zhu T., Xu X., Xu Y., (2006), Biodegradation of dibenzofuran by Janibacter terrae strain XJ-1. Current Microbiology 53(1): 30-36.

Kim D.J., Chung S.G., Lee S.H., Choi J.W., (2012), Relation of microbial biomass to counting units for Pseudomonas aeruginosa. Afr J Microbiol Res 6(21): 4620-4622.

Kishida M., Imamura K., Takenaka N., Maeda Y., Viet P.H., Kondo A., Bandow H., (2010), Characteristics of the abundance of polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofurans, and dioxin-like polychlorinated biphenyls in sediment samples from selected Asian regions in Can Gio, Southern Vietnam and Osaka, Japan. Chemosphere 78(2): 127-133.

Kumar S., Stecher G., Tamura K., (2016), MEGA7: Molecular evolutionary genetics analysis version 7.0 for bigger datasets. Molecular Biology and Evolution 33(7): 1870-1874.

L'Abbee J.B., Barriault D., Sylvestre M., (2005), Metabolism of dibenzofuran and dibenzo-p-dioxin by the biphenyl dioxygenase of Burkholderia xenovorans LB400 and Comamonas testosteroni B-356. Applied Microbiology and Biotechnology 67(4): 506-514.

Lopez-Echartea E., Macek T., Demnerova K., Uhlik O., (2016), Bacterial biotransformation of pentachlorophenol and micropollutants formed during its production process. Int J Environ Res Public Health 13(11): E1146.

Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà và cs (2008), Nghiên cứu sự biến động cấu trúc của tập đoàn vi sinh vật trong quá trình xử lý đất bị nhiễm chất diệt cỏ chứa đi-ô-xin ở quy mô hiện trường bằng công nghệ phân hủy sinh học. Tạp chí Công nghệ sinh học 30(1): 55-61.

Nojiri H., Omori T., (2002), Molecular bases of aerobic bacterial degradation of dioxins: involvement of angular dioxygenation. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 66(10): 2001-2016.

Phùng Khắc Huy Chú, Đào Thị Ngọc Ánh, Lê Việt Hưng, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà, (2012), Phân lập, phân loại chủng vi khuẩn BHNA1 và xác định gene tfdA mã hóa cho enzyme phân hủy 2,4-d từ đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin thuộc khu vực Tây Nam sân bay Biên Hòa. Tạp chí Độc học 21: 3-11.

Rodenburg L.A., Krumins V., Curran J.C., (2015), Microbial dechlorination of polychlorinated biphenyls, dibenzo-p-dioxins, and -furans at the Portland Harbor Superfund site, Oregon, USA. Environmental Science & Technology 49(12): 7227-7235.

Thi TVN, Sinh DDH, Thanh LTH, Huy ND, Shintani M, Kimbara K, Loc NH (2018) Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia (đã gửi đăng).

Wesche J., Hammer E., Becher D., Burchhardt G., Schauer F., (2005), The bphC gene-encoded 2,3-dihydroxybiphenyl-1,2-dioxygenase is involved in complete degradation of dibenzofuran by the biphenyl-degrading bacterium Ralstonia sp. SBUG 290. Journal of Applied Microbiology 98(3): 635-645.