BIỂU TƯỢNG LỬA TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU

Đàm Nghĩa Hiếu

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v126i6A.3965

Abstract


Tóm tắt: Nghiên cứu về căn tính tộc người có nhiều lối vào khác nhau: các thói quen của cuộc sống thường ngày, sinh hoạt tín ngưỡng và lễ hội, các truyện kể dân gian, v.v. trong đó, những dấu chỉ từ truyện cổ, từ thế giới biểu tượng luôn luôn có tiếng nói quan trọng. Khảo sát từ thực tế văn bản truyện cổ Bru – Vân Kiều cho thấy biểu tượng lửa mang một nỗi ám ảnh lớn trong tâm thức tộc người này: Lửa tái sinh mùa màng, tái sinh con người, chào đón và tôn trọng khách, lửa là đơn vị thời gian, v.v. Trong bài viết này, thông qua biểu tượng lửa, nó cho thấy cách thế tồn tại của một thực thể tự nhiên, tham dự vào cấu trúc xã hội và cấu trúc tâm linh của một tộc người cụ thể.


References


Tài liệu tham khảo

Chevalier, J. và Gheerbrant, A. (2015) (Nhiều người dịch), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.

Đinh Hồng Hải (2014), Nghiên cứu biểu tượng - Một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb Thế giới, Hà Nội.

Mauss, M. (Nguyễn Tùng dịch) (2015), Luận về biếu tặng, Nxb Tri thức, Hà Nội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.