Vol 93, No 5 (2014)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

dang cong cuong
Hoàng Thi Hương Giang
Thái Thanh Hà, Tôn Đức Sáu
Thái Thanh Hà, Lê Như Thanh
Nguyễn Lê Hiệp
Trần Văn Hiếu
Hoàng Hữu Hòa, Trương Đình Thái
Hoàng Thị Thái Hòa, Trương Anh Linh
Nguyễn Thị Minh Hoà, Dương Quang Nhật
Nguyễn Thị Minh Hoà
Nguyen Minh Hung
Khoi Doan Le Nguyen
Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Châu Võ Trung Thông, Trần Thị Phượng
Nguyễn Tùng Lâm
Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Xuân Hồng, Lê Thị Nga, Lê Thị Kim Phương
Lê Thị Kim Lan
Võ Thị Thu Ngọc
Trần Văn Nguyện, Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thành Nhân
Võ Viết Minh Nhật, Ngô Văn Sơn
trần thanh nhị
Nguyễn Duân
Trần Thị Phượng, Trương văn Ngọc
nguyen thai quang
Trần Huyền Sâm, Phạm Ngọc Lư
Nguyễn Tất Thắng
Phan Thị Anh Thư
Nguyễn Tình
Đàm Thị Huyền Trang
hoàng ngọc hoàng ngọc vĩnh