Vol 72, No 3 (2012)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v72i3

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
Nguyễn Hoàng Tuệ Anh
Trần Xuân Bình
hà lê dũng
Nguyễn hồng dũng
Nguyễn Đinh Khương Duy
Lê Thị Anh Đào, Dương Thị ánh Tuyết
Lê Vũ trường Giang
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
lê thị minh hiền
Hà Ngọc Hòa
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
ngô đức lập
nguyễn hoàng linh
nguyễn thị mỹ lộc
lê bình phương luân
Nguyễn Văn Mạnh
Dương Thị Thanh Nga
Phạm Phú Phong
Nguyễn Việt Phương
Lê Duy Sơn
Trần Thị Thanh
Nguyen Thanh
Nguyễn Ngọc Thành, Hà Ngọc Hòa
Bùi Thị Thu, Vũ Mạnh Cường
Lê Cảnh Vững