Vol 127, No 6A (2018)

Khoa học Xã hội Nhân văn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dương Thị Hải Vân
Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Hoài Phúc
Nguyễn Văn Tổng
Đỗ Thị Xuân Dung
Nguyễn Vũ Quỳnh Thi
PHẠM PHẠM THỊ GÁI
Trần Mai Phượng
Nguyen Thi Lan Ngoc
Nguyễn Thị Hương Huế
Nguyen Kim Đào
Nguyễn Thị Ái Thoa
nguyễn mai Hoa