Browse Author Index

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

, Khoa Du lịch - Đại học Huế (Viet Nam)

T

Tam, Bui Thi, Hue University

, Trường Đại học Khoa học
, Trường Đại học Kinh tế
, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
, Trường Đại học Khoa học
, Khoa Kiến trúc, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế (Viet Nam)
, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế, Việt Nam
, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
, Trường Đại học Sư phạm
, Tổ Đảm bảo chất lượng - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
, Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

T

Thanh, Nguyễn Sỹ, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Đại học Huế


, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Viet Nam)
, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội

T

Thành, Phan Văn, Khoa Kinh tế-Du lịch, Đại Học Quảng Bình

, "Trường Đại học Ngoại ngữ Huế"
, Trường Đại học Sư phạm (Viet Nam)
, Trường Đại học Luật _Đại học Huế
, Trường Đại học Ngoại ngữ
, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế
, Phòng Khoa học-Công nghệ, Hợp tác quốc tế và Đào tạo sau đại học -Trường Đại học Kinh tế
, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (Viet Nam)
, Trường Đại học Kinh tế
, Trường Đại học Kinh tế

, Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Khoa học Huế (Viet Nam)
, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
, Trường Đại học Khoa học

, Trường Đại học Khoa học (Viet Nam)
, Trường Đại học Khoa học
, Trường Đại học Ngoại Ngữ
, Khoa Tiếng Anh-Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

, Khoa Sinh hoc, Truong Dai hoc Khoa hoc Hue (Viet Nam)
, Trường Đai học Sư phạm

, Trường Đại học Nghệ Thuật (Viet Nam)

T

Thương, Trần Thị Thanh, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế

, Khoa Luật
, Ban Đào tạo Đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ
, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa
, Nghiên cứu sinh khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, khóa 2015 - 2018

, Trung tâm giáo dục quốc phòng
, Trường Đại học Sư phạm
, Tổ Giáo dục học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
, Trường Đại học Khoa học
, Khoa KT&PT, Trường Đại học Kinh tế
, Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế
, Khoa Giáo dục thể chất
, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
, Đại học Huế

T

Toàn, Trần Ngọc Đức, Thuan Hoa Highschool - Hue College of Education


T

Ton, Huong Nu Nhu, University of Foreign languages, Hue University, Vietnam

, Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Huế
, Trường Đại học Khoa học
, Trường Đại học Sư phạm Huế http://www.dhsphue.edu.vn/
, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

T

Trần, Ngọc Thị Thanh, Department of International Studies, University of Foreign Languages, Hue University
Tran, Phuong Ngoc Quynh, Trường Đai học Ngoại ngữ


, Trường Đại học Đồng Tháp
, College of Economics, Hue University
, "Trường Đại học Sư phạm"
, Đại học sư phạm Huế

T

Trang, Tran Thi Thuy

, Khoa Tài Nguyên Đất, trường ĐH Nông Lâm Huế
, Trường Đại học Khoa học
, Đại học Kinh tế
, Trung tâm NC giáo dục bồi dưỡng giáo viên - Trường Đại học Sư phạm
, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang
, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Viet Nam)
, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

T

Truong, Vien, College of Foreign Languages, Hue University

, Đại học Ngoại ngữ

, Khoa Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế (Viet Nam)

, Nghiên cứu sinh Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viet Nam)

T

Tuấn Bình, Nguyễn, Trường Đại học Sư phạm

, Trường Đại học Đồng Tháp
, Khoa Luật

, Trường THPT Duy Tân- Kon Tum (Viet Nam)

, Nhà xuất bản Đại học Huế
, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An, Quảng NAm

1 - 99 of 99 items