Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A COMMERCIAL-BASED APPROACH TO SUSTAINABLE LIVELIHOODS: REVIEW AND SYNTHESES Abstract
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 A COMPARATIVE STUDY ON EMPLOYEE SATISFACTION BETWEEN STATE-OWNED COMMERCIAL BANKS AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANKS IN THUA THIEN HUE – VIETNAM Abstract
Trương Thị Hương Xuân
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A COMPARE-CONTRAST STUDY ON THE TYPES AND GRAMMATICAL AND MOVE STRUCTURES OF THE ENGLISH AND VIETNAMESE QUESTIONS IN NATURAL AND CLASSROOM COMMUNICATION Abstract
Nguyễn Thanh Bình
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn A CONTRASTIVE ANALYSIS OF TWO TEXTS: IMPLICATIONS FOR GRAMMAR IN DISCOURSE ANALYSIS Abstract
Bui Phu Hung
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE COMPETITVE CAPACITY OF “19 FORESTRY JOINT STOCK COMPANY” IN BINH DINH PROVINCE Abstract
Trần Văn Hòa, Lê Thị Thế Bửu
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English A STUDY ON FOURTH YEAR ENGLISH-MAJORED STUDENTS’ PERCEPTION OF POETRY TRANSLATION IN LITERATURE CLASSES AT HUE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES Abstract   PDF
Thuy Minh Nguyen Bui
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A STUDY ON STUDENTS’ PERCEPTIONS OF COHERENCE AND ITS USE IN ESSAYS WRITTEN BY STUDENTS AT QUANG BINH UNIVERSITY Abstract
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lê Phạm Hoài Hương
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 A STUDY ON THE RATE OF ICT INTEGRATION IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF HUE UNIVERSITY, VIETNAM Abstract
Dương Thị Hải Phương
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 AGRICULTURAL LAND CONVERSION FOR URBAN DEVELOPMENT: A CRITICAL ANALYSIS OF CONTEXT, DRIVERS, AND CONSEQUENCES IN VIETNAM Abstract
Nguyễn Quang Phục
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ TỪ VỰNG Ở MỘT SỐ ĐỘNG TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG TIẾNG VIỆT Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn ẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ MIỀN NGUỒN MÀU SẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
nguyễn liên
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG TỤC NGỮ TIẾNG HÁN CÓ YẾU TỐ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Liêu Vĩnh Dũng
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CẢM XÚC (Từ nguồn ngữ liệu phạm trù từ vựng về lửa trong tiếng Việt) Abstract
Lê Lâm Thi
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 AN INVESTIGATION INTO CLASS OBSERVATION ACTIVITIES IN UPPER SECONDARY SCHOOLS IN HUE AND IMPLICATIONS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND THIRD AND FOURTH YEAR STUDENTS’ TEACHING PRACTICE Abstract
Trương Viên, Trương Thị Từ Liêm
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 AN INVESTIGATION INTO THE APPLICATION OF MIXED-LEVEL TASKS IN READING CLASSES Abstract
Đặng Thị Cẩm Tú
 
Vol 99, No 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGLISH LEARNING MOTIVATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF POLICE STUDENTS IN HO CHI MINH CITY Abstract
Lê Hương Hoa
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 AN INVESTIGATION INTO THE SYNTACTIC FEATURES AND THE USES OF ENGLISH AND VIETNAMESE NEGATIVE SENTENCES IN LITERARY WORKS Abstract
Trần Văn Phước, Tô Thị Vinh
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English AN INVESTIGATION INTO VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS’ REFLECTIONS ON USING EVALUATIVE LANGUAGE IN ENGLISH PARAGRAPHS Abstract   PDF
Trần Văn Phước
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 AN OVERVIEW OF MINORITY LANGUAGES GROUP STATUS IN AUSTRALIAN MULTILINGUAL LANDSCAPE Abstract
Hoàng Thị Hương Giang
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA HUẾ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH Abstract
Nguyễn Văn Quang
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Abstract
Mai Văn Xuân, Nguyễn Văn Hóa
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Abstract
Lại Xuân Thủy
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI ĐẾN THU NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Hồ Kiệt, Phạm Quang Ánh
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 ĐẾN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Trần Văn Quảng
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG QUA MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM) Abstract
Thái Thanh Hà, Tôn Đức Thắng
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Hồ Minh Trang
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA THÓI QUEN VIẾT TIẾNG VIỆT ĐẾN CÁCH DIỄN ĐẠT CÂU VÀ SỬ DỤNG TRẠNG NGỮ TRONG CÁC BÀI VIẾT HỌC THUẬT TIẾNG ANH Abstract
Đỗ Thị Xuân Dung
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG MANH MÚN ĐẤT ĐAI ĐẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng, Dương Thị Tuyên
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA HUẾ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Quang
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆN TRỢ MỸ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI KỲ 1954-1975 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Ngọc Bảo Liêm
 
Vol 129, No 6C (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt ÁP DỤNG BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT CHUYÊN NGÀNH TRONG XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Abstract
Đoàn Đức Lương
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 APPLICATION OF CONTEXTUAL APPROACH FOR MEASURING TOURISM DESTINATION ATTRACTIVENESS Abstract
Bùi Thị Tám
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 APPROACHES AND GRAMMAR INSTRUCTION IN EFL WRITING CLASSES Abstract
Trương Thị Như Thủy
 
Vol 129, No 6B (2020): Social Sciences and Humanities ASSESSING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS: TEACHERS’ HIGH SCHOOL EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES Abstract
Nguyễn Thị Hồng Duyên
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 ASSESSING MARGINALIZED COMMUNITIES’ VULNERABILITY TO CLIMATE CHANGE IN THUA THIEN HUE Abstract
Bùi Đức Tính, Bùi Dũng Thể
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 ASSESSMENT OF ASSIMILATIVE CAPACITY OF DONG BA AND BACH YEN RIVER BRANCHES, HUE CITY Abstract
Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn ASSESSMENT OF THE PROPAGANDA, DISSEMINATION AND EDUCATION ON LAND LAW IN QUY NHON CITY Abstract
Bùi Thị Diệu Hiền, Phạm Thị Hằng, Bùi Thị Huỳnh Như
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English ATTITUDE OF EXISTENTIALISM ABOUT "EXISTENTIAL DYING" AND ITS HUMANISTIC MEANING Abstract   PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Thị Thúy Sương
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN BẰNG TÒA ÁN TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM Abstract
dang cong cuong
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn BẤT CẬP TỪ CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ THEO PHÁP LUẬT GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Abstract
Mai Xuân Hợi
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC LIỆU PHỤC VỤ DẠY HỌC Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trương Thị Minh Thạnh, Phùng Đình Mẫn
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Phan Minh Huấn, Trần Văn Hiếu
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt BIẾN THỂ TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Thị Mai Hoa
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 BIẾN ĐỔI NGHI LỄ VÒNG ĐỜI NGƯỜI CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TÀÔI, CƠ TU, BRU- VÂN KIỀU Ở BẮC TRUNG BỘ HIỆN NAY Abstract
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI M’NÔNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
pham trong luong
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 BIỂN ĐÔNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẦU THẾ KỈ XXI Abstract
Lê Vũ trường Giang
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities BIỂU TƯỢNG LỬA TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đàm Nghĩa Hiếu
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 BIỂU TƯỢNG LỬA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỰ CHUYỂN NGHĨA ĐỘC ĐÁO “LỬA TÌNH YÊU” TRONG THƠ CA Abstract
Lê Lâm Thi
 
Vol 129, No 6A (2020): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH THÔNG QUA DẠY HỌC TRÊN LỚP CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” (VẬT LÍ 10) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Quỳnh Trần
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 BÚT PHÁP CHÍNH LUẬN TRONG VĂN XUÔI TRẦN NHÂN TÔNG Abstract
Trần Thị Thanh
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC KẾT HỢP VỚI TÀI LIỆU THÀNH VĂN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Abstract
Nguyễn Tuấn Anh
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 CÁC CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 CÁC CUỘC PHÂN XỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI TRONG QUAN HỆ HOA KỲ - ANH NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Abstract
Dương Quang Hiệp
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 Các dạng thức kết cấu của thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại Abstract
Nguyễn Thị Chính
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Abstract
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Trần Quốc Dương
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT Ở TỈNH HẬU GIANG Abstract
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT HỒ TIÊU Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Dũng Thể
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
nguyen van vuong, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Bá Tường
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SIÊU HIỆU QUẢ CỦA NÔNG HỘ NUÔI XEN GHÉP TÔM SÚ – CÁ KÌNH Ở PHÁ TAM GIANG Abstract
Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TẠI VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Đăng Hào
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. Abstract
Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Hương
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
nguyễn mai Hoa
 
Vol 129, No 6C (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA KHI XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Abstract
Nguyễn Văn Đông
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT TÔM NUÔI Ở HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH Abstract
Hoàng Quang Thành, Nguyễn Đình Phúc
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM CÂY LÚA CỦA HỘ TRỒNG LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP Abstract
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Phan Thị Ánh Nguyệt
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG HỌC TỪ XA Abstract
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 CÁC YẾU TỐ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ KHI MUA THỊT LỢN Abstract
Nguyễn Thị Minh Hoà
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC (ERP) TẠI VIỆT NAM: MỘT ÁP DỤNG CẢI TIẾN CÁC YẾU TỐ CỦA MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN THÀNH CÔNG Abstract
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities CÁCH THỨC TIẾP BIẾN VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA TRUYỆN THIẾU NHI VIỆT NAM 1975 – 2010 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
HỒ HỮU NHẬT
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CHUYỆN NGÕ NGHÈO CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Đình Kiên, Lê Chí Quốc Minh
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Cảm quan sinh thái trong tiểu thuyết Trăm năm còn lại của Trần Duy Phiên Abstract
Nguyễn Thùy Trang
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 CẢM QUAN VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU THỜI THỔ TẢ CỦA G.G.MARQUEZ Abstract
Phan Tuấn Anh
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (2001 – 2011) Abstract
Phạm Phúc Vĩnh
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 CĂN CỨ ĐÁ BÀN - ĐIỂM TỰA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA QUÂN VÀ DÂN KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 1951 - 1954 Abstract
Hồ Hải Hưng
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA CỦA CÚ TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Bình Tuyên
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt Các nhân tố ảnh hưởng đến thăng tiến nghề nghiệp của nữ giới trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn ở thành phố Huế Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Bùi Thị Tám
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU MARKETING XANH - LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG THỰC TIỄN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG CHIẾN LƯỢC ĐA KÊNH: PHÂN TÍCH TỪ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Võ Thị Mai Hà, Trần Hà Uyên Thi
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI TRONG THỰC HIỆN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC 1962 – 1963 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Duc Thuận
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI CHDCND TRIỀU TIÊN THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH (1948-1989) Abstract
Phan Thị Anh Thư
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA NHẬT BẢN TỪ GIỮA THẾ KỶ 16 ĐẾN KHI KẾT THÚC THỜI KỲ TOKUGAWA (1868) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Tâm
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 CHÍNH SÁCH VÀ TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÙNG VEN ĐÔ: Trường hợp nghiên cứu tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Châu Võ Trung Thông, Trần Thị Phượng
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ ẤN ĐỘ - MYANMAR NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI Abstract
Nguyễn Tuấn Bình
 
Vol 129, No 6A (2020): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt CHỐNG SARS-CoV-2 : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG CỦA NAPOLEON Abstract
nguyễn hoàng linh
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 CHỦ NGHĨA TỰ DO VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI MỸ Abstract
trinh son hoan
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 CHUỖI GIÁ TRỊ NẤM RƠM TẠI XÃ PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn CHƯƠNG TRÌNH “ẤP CHIẾN LƯỢC” CỦA MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (1962 – 1963) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Vinh
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Hà Xuân Vấn, Nguyễn Thị Tuyến
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Mai Chủ
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA TRUNG QUỐC - BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Abstract
Hà Thị Hằng
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam Abstract
hoàng ngọc hoàng ngọc vĩnh
 
Vol 99, No 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities CLIL APPROACH IN CONTENT CLASSES TAUGHT THROUGH ENGLISH AT HUE UNIVERSITY Abstract
Trần Thị Hoài Thu, Hồ Hiền Quyên
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn COI TRỌNG TỰ HỌC VÀ GIÁO DỤC TỪ XA TRONG XÃ HỘI HỌC TẬP Abstract
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn COMBINATION BETWEEN HANDS-ON EXPERIMENTS AND COMPUTER-AIDED EXPERIMENTS IN TEACHING HIGH SCHOOL PHYSICS (GRADE 10) Abstract
trần thị ngọc ánh
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn COMPARATIVE ANALYSIS: GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON CHILD LABOR IN VIETNAM AND INDIA Abstract
Lê Thanh Thủy
 
Vol 129, No 6A (2020): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt CON NGƯỜI BẤT HẠNH TRONG KINH THÁNH CỦA MỘT NGƯỜI (CAO HÀNH KIỆN) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Tịnh Thy
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 CON NGƯỜI LƯU ĐÀY TRONG TIỂU THUYẾT “ĐI TÌM NHÂN VẬT” VÀ “THIÊN THẦN SÁM HỐI” CỦA TẠ DUY ANH Abstract
Đỗ Thanh Huyền
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 CON NGƯỜI NHÀN DẬT, TỰ TẠI TRONG THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT Abstract
Hà Ngọc Hòa
 
1 - 100 of 654 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>