Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Abstract
Cao Đình Lành
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Abstract
Nguyễn Tùng Lâm
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Những xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam Abstract
Bảo Khâm, Cái Ngọc Duy Anh, Nguyen Thi Hong Duyen, Huynh Thi Long Ha, Nguyen Thi Phuong Lan
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 NĂNG LỰC NGỮ DỤNG CỦA NGƯỜI VIỆT HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ - BẰNG CHỨNG TỪ NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU HỘI THOẠI Abstract
Đỗ Thị Qúy Thu
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI ĐỂ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐẠO HÀM Ở PHỔ THÔNG Abstract
Lê Thị Bạch Liên
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 Năng lực tri nhận nghĩa thán từ nguyên dạng của người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ thông qua chuyển ngữ Abstract
Phạm Thi Hồng Nhung
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 OBSTACLES TO PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL INNOVATIONS TO TEACH ENGLISH TO YOUNG LEARNERS Abstract
Phạm Hồng Nhung
 
Vol 99, No 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities Orientation of commercial agriculture at households in Provincial Quang Binh Upland Area: Case studies at Quang Thach, Trung Hoa and Hoa Son communes Abstract
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THEO TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN HỒ CHÍ MINH Abstract
Nguyễn Tùng Lâm
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Abstract
Nguyễn Minh Hiền
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN Abstract
Lê Văn Hảo
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Abstract
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI Abstract
Mai Văn Xuân, Mai Lệ Quyên
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities PHÁT TRIỂN HIỂU BIẾT, SUY LUẬN, TƯ DUY THỐNG KÊ CỦA SINH VIÊN Y DƯỢC TRONG ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thúy Hiền
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Abstract
Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Thị Thương
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG KINH TẾ Ở HUYỆN NAM ĐÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trần Đoàn Thanh Thanh
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 PHÂN LOẠI BIÊN MỤC VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU CHUYÊN BIỆT TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ Abstract
tran thi khanh
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HUẾ Abstract
Nguyễn Như Phương Anh, Trần Thị Khánh Linh
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THOÁT NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGHÈO VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Bùi Đức Tính
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH KẾT HÔN VỚI ĐÀI LOAN VÀ HÀN QUỐC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract
Khoi Doan Le Nguyen
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG SẢN PHẨM TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Mai Văn Xuân, Lê Văn Thu
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NGỮ DỤNG CỦA HÀNH ĐỘNG RÀO ĐÓN TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG HỘI THOẠI Abstract
Lê Thị Thanh Xuân
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 PHÂN TÍCH GIẢNG DẠY QUA TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Lê Nam Hải
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CAO SU TIỂU ĐIỀN: TRƯỜNG HỢP HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC CÂY TRỒNG CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN Ở 7 XÃ VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG Abstract
Hà Văn Hành, Trần Thúy Hằng
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH Abstract
Trương Viên, Phan Quỳnh Như, Phan Đỗ Quỳnh Trâm
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN DỰA TRÊN LÂN CẬN VÀ ỨNG DỤNG TRONG TƯ VẤN THÔNG TIN KHÁCH SẠN Abstract
Võ Viết Minh Nhật, Ngô Văn Sơn
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG SỬA LỖI NÓI TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Abstract
Mai Thị Thùy Dung
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Abstract
Đỗ Diên
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities PHÂN TẦNG XÃ HỘI VỀ THU NHẬP VÀ CHI TIÊU Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Thị Phương
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 Phân tích chuổi cung gà thịt trên địa bàn huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Nguyễn Lê Hiệp
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn PHẬT GIÁO QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG THẾ KỈ XIX NHÌN TỪ TRUNG TÂM PHẬT GIÁO NGŨ HÀNH SƠN Abstract
lê xuân thông
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn PHONG CÁCH VÀ PHONG CÁCH TƯ DUY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỐT YẾU Abstract
Nguyễn Hồng Điệp
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX Abstract
Dương Thanh Mừng
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN TÂY NAM BỘ TRONG NĂM 1963 Abstract
Pham Duc Thuận
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn PHONG TRÀO PHẬT GIÁO QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG NĂM 1963 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Từ Ánh Nguyệt
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn PHONG TRÀO VÌ MỤC TIÊU DÂN SINH CỦA CÔNG NHÂN ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1954-1960 Abstract
Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở TRỊ - THIÊN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, GIAI ĐOẠN 1963 – 1965 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thanh Thủy
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA VẬN DỤNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract
Nguyễn Thị Hoa Phượng
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 PHƯƠNG PHÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN KHI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Abstract
Huỳnh Đức Thiện
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THỂ LOẠI DU KÍ Abstract
Nguyễn Hữu Lễ
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 Phương pháp dạy học tiến hóa Abstract
Hà Viết Hải
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Phương thức thể hiện và công chúng báo điện tử trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay Abstract
Phan Quốc Hải
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO CỦA ẤN ĐỘ VỚI MALAYA DƯỚI THỜI THỦ TƯỚNG JAWAHRLAL NEHRU (1947-1964) Abstract
Lê Thị Quí Đức
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIỮA AYUTTHAYA VÀ TRUNG QUỐC THẾ KỶ XVI – XVII Abstract
Nguyễn Xuân Hòa
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 QUAN HỆ LIÊN MINH CHÂU ÂU - ẤN ĐỘ TỪ 1993 ĐẾN 2010 Abstract
Dương Thị Thanh Nga
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, ODA GIỮA NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1995 – 2015 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Nguyễn Khánh Huyền
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 QUAN NIỆM CỦA ALBERT EINSTEIN VỀ CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG Abstract
Trần Lăng
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn QUAN NIỆM CỦA THUYẾT HIỆN SINH VỀ SỰ CÔ ĐƠN VÀ Ý NGHĨA NHÂN SINH CỦA NÓ VỚI XÃ HỘI PHÁT TRIỂN Abstract
Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUAN NIỆM TIÊU DAO TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM Abstract
Lê Đắc Tường
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 QUAN NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở VIỆT NAM Abstract
Phan Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Dũng
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY Abstract
nguyen thi chau
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English Quantitative Analysis Of The Effect Of Synchronous Online Discussions On Oral And Written Language Development For EFL University Students In Vietnam Abstract   PDF
Anh Tram Dang Pham
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Abstract
Nguyễn Tùng Lâm
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC HUẾ (TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH) Abstract
Lê Thị Hoàng Oanh, Phùng Đình Mẫn
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THI TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – ĐẠI HỌC HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Sỹ Thanh, Phùng Đình Mẫn
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23 – BỘ QUỐC PHÒNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA NGHỀ Abstract
Lê Huỳnh Quốc Vũ
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUẢN LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract
tran dai nghia
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUẢNG NAM TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG KHỞI NGHĨA VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI NĂM 1916 Ở TRUNG Abstract
Huỳnh Văn Tuyết
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN HÓA HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trang Thị Thùy Nguyễn
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Abstract
Nguyễn Đức Vũ
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 Quyền đại diện của người lao động trong các công ước quốc tế và trong pháp luật lao động Việt Nam. Abstract
Đào Mộng Điệp
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn RANKING THE HDI INDEX USING THE GREY RELATIONAL ANALYSIS Abstract
Phan Văn Thành
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Abstract
Lê Công Triêm, Đỗ Văn Năng
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 RECOGNIZING FOREIGN LANGUAGES IN PRE-LEXICAL STAGE: THE CASE OF VIETNAMESE AND FILIPINO LISTENERS Abstract
Nguyễn Văn Huy
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 RECORDING TECHNIQUE: POSSIBLE APPLICATIONS IN TEACHING AND LEARNING SPEAKING SKILLS FOR EFL LEARNERS Abstract
Nguyễn Ngọc Nhật Minh
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn RESEARCHING LANGUAGE-IN-EDUCATION POLICY AT HUE INDUSTRIAL COLLEGE Abstract
Hồ thị Quỳnh Như
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 REVISITING LINGUISTIC POLITENESS THEORIES: SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH ON POLITENESS PHENOMENA Abstract
Phạm Hồng Nhung, Phạm Thị Tuyết Nhung
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 SAU HƠN 40 NĂM THỰC HIỆN “DI CHÚC” CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM Abstract
Hoàng Ngọc Vĩnh
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 SÁNG TẠO TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA MỚI CỦA LỄ TẾ NAM GIAO ĐƯỢC PHỤC DỰNG TRONG FESTIVAL HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thị Diễm Hương
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 SẮC THÁI THỊ TÀI, TRIẾT LÝ HÀNH LẠC TRONG HÁT NÓI TỪ NỬA CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Abstract
Nguyễn Ngọc Thành, Hà Ngọc Hòa
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn SỬ DỤNG BẢN ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT – ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Hoàng Thị Hải Yến
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CẢNH SÁT Abstract
Lê Hương Hoa
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 SỬ DỤNG BỘ SƯU TẬP TÀI LIỆU HỌC CÓ TỰ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH Abstract
Trần Quang Ngọc Thúy
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA THỪA THIÊN HUẾ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Abstract
Nguyễn Thành Nhân
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities SỬ DỤNG KÊNH HÌNH ĐỂ RÈN LUYỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Cẩm Tú
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUEST, CONQUEST ĐỂ PHÂN TÍCH ĐỀ THI TỰ LUẬN Abstract
Đỗ Trường Xuân
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN TỪ VẬT LÝ 9 THCS Abstract
Nguyễn Viết Thanh Minh
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract
Lê Quang Diên
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN SANG DÂN CHỦ TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở HÀ TĨNH NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX Abstract
Nguyễn Tất Thắng
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN: TIẾP CẬN HÀNH VI QUẢN TRỊ Abstract
Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Huy
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỂ LOẠI BI KỊCH (TỪ HY LẠP CỔ ĐẾN THỜI ĐẠI PHỤC HƯNG) Abstract
nguyễn thị mỹ lộc
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 Sự Việt hóa âm đầu của từ tiếng Anh trên báo điện tử Nhân dân Abstract
Hoàng Thi Hương Giang
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Trung Quốc từ năm 2011 đến nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dương Thúy Hiền
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English SECONDARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTION ABOUT AUTHENTICITY OF MATHEMATICAL TASKS Abstract   PDF
Nguyễn Thị Tân An, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Duyến, Trần Ngọc Đức Toàn, Trần Dũng
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English Should Vietnamese EFL learners have English names Abstract   PDF
Do Na Chi
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 SIAM TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN THẾ KỶ XVI – XVII Abstract
Lê Thị Anh Đào, Dương Thị ánh Tuyết
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN Ở XÃ NGƯ NAM, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH: TIẾP CẬN DỰA TRÊN SINH KẾ PHỤ THUỘC THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG Abstract
Nguyễn Văn Phát, Trương Tấn Quân, Lê Văn Bính
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Sinh viên Đánh giá Hiệu quả Dạy học: Nhận thức và Thực tế từ phía Giáo viên và Sinh viên Ngành tiếng Anh tại Đại học Huế Abstract
Trương Viên
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI GÀ THỊT GIỮA HÌNH THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Lê Hiệp, Trần Đăng Huy
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 SO SÁNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HUẾ Abstract
Lê Thị Phương Thảo
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 SO SÁNH TRUYỆN CỔ TÍCH HÀN - NHẬT Abstract
Lưu Thị Hồng Việt
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn STUDENTS’ AWARENESS OF VARIETIES OF WORLD ENGLISHES: A CASE OF VIETNAMESE EFL STUDENTS AT HUE TOURISM COLLEGE Abstract
Trần Lê Phương Anh, Hoàng Tịnh Bảo, Trần Xuân Mậu
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn STUDENTS’ PERCEPTIONS OF RECAST FOR THE CORRECTION OF ENGLISH VOWEL SOUNDS Abstract
Mai Thị Thùy Dung, Santry Anna Petre
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 STUDYING THE RELATIONSHIPS BETWEEN FRANCHISOR AND FRANCHISEE Abstract
Hoàng La Phương Hiền, Tran Nguyen Hung
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ANIMAL HUSBANDRY SECTOR IN THE ECONOMIC STRUCTURAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE AT THUE THIEN HUE PROVICE Abstract
Nguyễn Tài Phúc, Nguyễn Lê Hiệp
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI HỌC THUYẾT MONROE (1823) Abstract
Lê Thành Nam
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TIẾN ĐỘ CẤP PHÉP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Lại Xuân Thủy
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN Ở PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Hải
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Lạc
 
301 - 400 of 597 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>