Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 SIAM TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN THẾ KỶ XVI – XVII Abstract
Lê Thị Anh Đào, Dương Thị ánh Tuyết
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN Ở XÃ NGƯ NAM, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH: TIẾP CẬN DỰA TRÊN SINH KẾ PHỤ THUỘC THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG Abstract
Nguyễn Văn Phát, Trương Tấn Quân, Lê Văn Bính
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Sinh viên Đánh giá Hiệu quả Dạy học: Nhận thức và Thực tế từ phía Giáo viên và Sinh viên Ngành tiếng Anh tại Đại học Huế Abstract
Trương Viên
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt SO SÁNH HÌNH ẢNH THỨ CẤP VÀ HÌNH ẢNH SƠ CẤP CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Lê Thị Hà Quyên
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI GÀ THỊT GIỮA HÌNH THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Lê Hiệp, Trần Đăng Huy
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 SO SÁNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HUẾ Abstract
Lê Thị Phương Thảo
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 SO SÁNH TRUYỆN CỔ TÍCH HÀN - NHẬT Abstract
Lưu Thị Hồng Việt
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn STUDENTS’ AWARENESS OF VARIETIES OF WORLD ENGLISHES: A CASE OF VIETNAMESE EFL STUDENTS AT HUE TOURISM COLLEGE Abstract
Trần Lê Phương Anh, Hoàng Tịnh Bảo, Trần Xuân Mậu
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn STUDENTS’ PERCEPTIONS OF RECAST FOR THE CORRECTION OF ENGLISH VOWEL SOUNDS Abstract
Mai Thị Thùy Dung, Santry Anna Petre
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 STUDYING THE RELATIONSHIPS BETWEEN FRANCHISOR AND FRANCHISEE Abstract
Hoàng La Phương Hiền, Tran Nguyen Hung
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ANIMAL HUSBANDRY SECTOR IN THE ECONOMIC STRUCTURAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE AT THUE THIEN HUE PROVICE Abstract
Nguyễn Tài Phúc, Nguyễn Lê Hiệp
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI HỌC THUYẾT MONROE (1823) Abstract
Lê Thành Nam
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TIẾN ĐỘ CẤP PHÉP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Lại Xuân Thủy
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ LỢI ÍCH ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG VÀO CỘNG ĐỒNG TRỰC TUYẾN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP FAN PAGE FACEBOOK CỦA CÁC NHÀ HÀNG TẠI HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Châu Thị Minh Ngọc
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN Ở PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Hải
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Lạc
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn TÂM LÝ HỌC LIÊN TƯỞNG, TÂM LÝ HỌC CẤU TRÚC VÀ QUAN NIỆM VỀ DẠY HỌC Abstract
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG HỒN LÀ AI CỦA HÀN MẶC TỬ Abstract
Trần Khánh Phong
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities TÂM THỨC VỀ SIÊU VIỆT HIỆN SINH TRONG THƠ XUÂN DIỆU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Khánh Phong
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 TÌM HIỂU VỀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA ỨNG XỬ GIAO TIẾP QUA LỚP TỪ NGỮ XƯNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM Abstract
Võ Minh Phát
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC PAKO Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (THE USE OF LANGUAGE OF PAKO PUPILS IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE) Abstract
Hà Trần Thùy Dương
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHÙA CHIỀN DƯỚI THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840) Abstract
Nguyễn Duy Phương
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 TÌNH YÊU VÀ HOÀI NIỆM XỨ HUẾ TRONG TRUYỆN NGẮN QUẾ HƯƠNG Abstract
lê thị minh hiền
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn TÍN HIỆU HÌNH ẢNH TRONG BẢN TIN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TỪ LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA THỨC Abstract
Gấm Huyền Trần
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities TÍNH CHẤT TỰ TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1986 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tổng
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 Tính chất thế tục hóa tôn giáo trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis Abstract
Trần Huyền Sâm, Phạm Ngọc Lư
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Tính nhạc trong khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại Abstract
Hồ Văn Quốc
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Tính đa giọng điệu của hồi kí văn học sau 1975 Abstract
Nguyễn Quang Hưng
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 TỔ CHỨC GIÁM SÁT CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI QUÂN CHỦ VIỆT NAM Abstract
ngô đức lập
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐIỆN TỪ HỌC” VẬT LÝ 9 THEO MÔ HÌNH BLEND LEARNING (BL) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Kim Đào
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ THEO b-LEARNING Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Lan Ngoc
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 TỔ CHỨC VIỆC XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH LOGIC PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Abstract
Lương Thị Lệ Hằng
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn TỤC THỜ THIÊN HẬU THÁNH MẪU CỦA NGƯỜI HOA Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Dương Thị Hải Vân
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ CHÍNH SÁCH DINH ĐIỀN ĐẾN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC (1957- 1963) Abstract
Pham Duc Thuận
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities TEACHERS’ AND STUDENTS’ BELIEFS OF CLASSROOM INTERACTIONS IN NON-ENGLISH MAJOR LARGE CLASSES: A SURVEY STUDY Abstract   PDF
Trần Thị Thanh Thương
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF DISCOURSE-BASED ACTIVITIES IN TEACHING WRITING SKILLS TO ENGLISH MAJORS - THE CASE OF UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, HUE UNIVERSITY Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Bảo Khanh, Đỗ Thị Xuân Dung
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 TEACHING AMERICAN LITERATURE AT TERTIARY LEVEL IN VIETNAM: A DISCOURSE-BASED APPROACH Abstract
Tran Thi Ngoc Lien
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 TEACHING VIETNAMESE CULTURE TO FOREIGN STUDENTS AT HUCFL: SOME SUGGESTED TECHNIQUES Abstract
Ngô Thị Khai Nguyên
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 THA NHÂN HIỆN SINH TRONG “LỜI KỸ NỮ” CỦA XUÂN DIỆU Abstract
Trần Khánh Phong
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VỀ SINH KẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ở CÁC XÃ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THÀNH LẬP KHU BẢO VỆ LOÀI VÀ SINH CẢNH SAOLA Abstract
Nguyễn Văn Lợi, Hồ Thanh Hà
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Nguyễn Quang Minh
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities Thành ngữ mới của giới trẻ nhìn từ góc độ văn hóa giao tiếp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Thùy Trang
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn THẾ GIỚI HUYỀN THOẠI TRONG VĂN HÓA Abstract
Trung tâm Đào tạo Từ Xa
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities THẾ HỆ CÔNG CHÚNG THÔNG MINH VÀ ÁP LỰC THÍCH NGHI CỦA TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dinh Quynh Giang
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 THỜI GIAN HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA WILLIAM FAULKNER Abstract
Trần Thị Anh Phương
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 THỦ PHÁP KỲ ẢO VÀ HOẠT KÊ TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ NÔNG THÔN (GIAI ĐOẠN 1986-2010) Abstract
Dương Minh Hiếu
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn THỦY HỆ THÀNH CỔ HÓA CHÂU (Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) Abstract
nguyen van quang
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỊCH TRONG DẠY – HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Phan Quỳnh Như
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 Thử so sánh quan niệm về Ngữ pháp chức năng của Simon Dik và Michael Halliday Abstract
Đoàn Thị Quý Ngọc
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 THỰC TIỄN TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ Ở THỪA THIÊN HUẾ THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP Abstract
Hoàng Thị Huyền Trang
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KÊNH AIRBNB TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Phan Minh Hieu
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Hồng Vân
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 THỰC TRẠNG BIỂU HIỆN KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Abstract
Nguyễn Thanh Hùng
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn THỰC TRẠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ REAL SITUATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY Abstract
Trần Lương
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn THỰC TRẠNG KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Phạm Thế Kiên, Lê Thị Hương, Đinh Thị Hồng Vân, Phan Hữu Huyện, Nguyễn Xuân Hiếu, Hoàng Kim Toản
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Phương Lan
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Abstract
Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Thủy
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHU VỰC MIỀN TRUNG Abstract
Phan Minh Tiến, Đinh Thị Hồng Vân
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trương Quý Tùng, Nguyễn Ái Quỳnh, Phạm Thế Kiên, Nguyễn Dư Trai
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Phan Thị Tú Nga
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract
Lưu Mạnh Cường
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Nguyễn Thị Hồng Nhật
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NGUỒN NHÂN LỰC VỀ NGOẠI NGỮ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SÁU TỈNH BẮC TRUNG BỘ Abstract
Trần Văn Phước, Lê Tiến Dũng, Trần Quyết Chiến
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2020 Abstract
Trần Thị Phượng, Trương văn Ngọc
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyen Duy Phuong
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUA CHỈ SỐ ICOR Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Trần Viểt Nguyên
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT CỦA TU NGHIỆP SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN Abstract
Nguyễn Thị Hương Trà
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC Abstract
Lữ Thị Hải Yến
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn THE CEFR – C1 LEVEL AS STANDARD – BASED LEARNING OUTCOME: HUE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES ENGLISH MAJOR STUDENTS’ PERCEPTIONS AND LEARNING STRATEGIES Abstract
Nguyễn Hồng Thảo My
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 THE CONSTRUCTION OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN MEDIA TEXTS: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF A NEWSPAPER ADVERTISEMENT Abstract
Trương Bạch Lê
 
Vol 78, No 9 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 78, số 9, năm 2012 THE DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY GRADUATES MAJORING IN TRANSLATION Abstract
Đoàn Thanh Tuấn, Phạm Hòa Hiệp
 
Vol 99, No 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE AGRO-FORESTRY PRODUCTION IN COASTAL DISTRICTS OF QUANG NAM PROVINCE Abstract
Bùi Thị Thu, Bùi Diên Giau
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities THE ESSENCE OF MYANMAR’S FOREIGN POLICY UNDER PRIME MINISTER U NU (1948-1962) Abstract   PDF
Lê Thị Quí Đức
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English The First Language (L1) as a Mediational Tool in Peer Interaction by EFL College Students in Vietnam Abstract   PDF
Khanh Linh Thi Vo
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities THE IMPACT OF TET 1968 OFFENSIVE ON RE-SHAPING U.S. WAR STRATEGY: A VIEW FROM THE OTHER SIDE’S GENERALS AND RESEARCHERS Abstract   PDF
Trịnh Thị Định
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGES ON CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF CULTURAL FESTIVALS IN HUE, VIETNAM Abstract
Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities THE POLITICAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN INDIA AND MYANMAR (1992 - 2014) - A VIEW FROM THE IMPACTS OF “LOOK EAST” POLICY Abstract   PDF
Nguyễn Tuấn Bình
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English THE POLITICS OF PEACE AND THE IMPLEMENTATION OF THE GENEVA AGREEMENT IN HOI AN, QUANG NAM, AFTER 1954 Abstract   PDF
dinh thi kim ngan
 
Vol 78, No 9 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 78, số 9, năm 2012 THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION AT BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - THUA THIEN HUE BRANCH Abstract
Dương Vũ Bá Thi, Trần Bá An, Trần Đức Trí
 
Vol 78, No 9 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 78, số 9, năm 2012 THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND PERCEPTION AND INDIVIDUAL CUSTOMER LOYALTY: A CASE OF MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK BRANCH HUE Abstract
Nguyễn Đăng Hào, Dương Đắc Quang Hào
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 THE ROLE OF, AND FACTORS SHAPING STUDENTS’ AND TEACHERS’ EYE CONTACT IN THE CLASSROOM SETTING AT HUE UNIVERSITY COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES Abstract
Nguyễn Phước Hồng Châu
 
Vol 99, No 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities The role of tourism in creating employments and income in Thua Thien Hue, Vietnam: An empirical investigation Abstract
Nguyễn Hồ Minh Trang
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English THE SPIRITUAL VALUES OF ROMAN CULTURE IN TWO CENTURIES OF THE PAX ROMANA PERIOD (27BC-180) Abstract   PDF
Lê Vũ Lê Vũ Trường Giang
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English The stimulants and obstacles with regard to social resources for M’nong people in resettlement area and affected area by Buon Tua Srah hydroelectric power plant, Lak district, Dak Lak province Abstract   PDF
pham trong luong
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn THIẾT KẾT BÀI HỌC TIẾP CẬN THEO LÝ THUYẾT MODULE (DESIGNING LESSON PLAN BASED ON THE MODULE THEORY) Abstract
Trần Lương
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Thiết chế xã hội truyền thống của cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế: đặc trưng và vận dụng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Mai Phượng
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ VỚI SỰ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG DƯỚI THỜI CHÚA NGUYỄN Abstract
Lê Bình Phương Luân
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 THIỀN SƯ LIỄU QUÁN VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII Abstract
Phan Đăng
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities THỦY QUÂN THỜI CHÚA NGUYỄN QUA GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯƠNG THỜI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Anh Thái
 
Vol 127, No 6A (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn THƠ SỨ TRÌNH TRIỀU NGUYỄN (GIAI ĐOẠN 1802 – 1884) TRONG DÒNG THƠ SỨ TRÌNH TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
PHẠM PHẠM THỊ GÁI
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 THƠ TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP - RANH GIỚI VÀ SỰ XÂM NHẬP THỂ LOẠI, HIỆU ỨNG THẨM MỸ Abstract
Nguyễn hồng dũng
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 TIẾN TRÌNH THỐNG NHẤT BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN: THUẬN LỢI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG Abstract
Cao Nguyễn Khánh Huyền
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 TIẾN TRÌNH VĂN HỌC - KHÁI NIỆM VÀ QUY LUẬT Abstract
Phạm Phú Phong
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 TIỂU THUYẾT DẠ NGÂN - NHÌN TỪ TÂM THỨC HẬU THỰC DÂN Abstract
Hoàng Thị Huế
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 TIỂU THUYẾT G.G.MARQUEZ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA TRÀO TIẾU DÂN GIAN Abstract
Phan Tuấn Anh
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities TIỂU THUYẾT GIA NIKOS KAZANTZAKIS VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐỨC TIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Ngọc Lư, Phạm Ngọc Lư
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI VÀ MỘT SỐ THỂ LOẠI GẦN GŨI – TỪ CÁI NHÌN SO SÁNH Abstract
Lê Thị Thu Trang
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities TOWARDS THE INTEGRATION OF CULTURE INTO TEACHING ENGLISH IN UPPER SECONDARY SCHOOLS: TEACHERS’ CONCERNS AND EXPECTATIONS Abstract   PDF
Hoa Thi Hoang Chau
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn TRÒ CHƠI TRONG TIỂU THUYẾT HUYNH ĐỆ CỦA DƯ HOA Abstract
Nguyễn Thị Tịnh Thy
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT QUY MÔ HỘ Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, MÔ HÌNH HIỆU QUẢ VÀ TIỀM NĂNG Abstract
Nguyễn Tài Phúc, Trần Minh Trí, Võ Vân Sơn
 
401 - 500 of 618 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>