Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 TRIỀU NGUYỄN VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ TRONG QUAN HỆ BANG GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1802 ĐẾN 1885 Abstract
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn TRUYỀN HÌNH CHUYÊN BIỆT- HƯỚNG ĐI CHO CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Abstract
Phan Quốc Hải
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG THỜI NGUYỄN SƠ: 1802-1858 Abstract
Lê Tiến Công
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 TUYÊN BỐ AN NINH MỸ - HÀN NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG QUAN HỆ AN NINH HAI NƯỚC ĐẦU THẾ KỶ XXI Abstract
Trinh Thi Dinh, Lê Đình Kiên
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY MÔN MỸ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Abstract
Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 TƯ TƯỞNG CỦA JOHN DEWEY VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC Abstract
Lê Văn Tùng
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 TƯ TƯỞNG CỦA ĐẶNG HUY TRỨ (Kỉ niệm 187 năm ngày sinh của Đặng Huy Trứ (29/3/1825-29/3/2012)) Abstract
Cao Xuân Long
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY ĐỘNG LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Abstract
Lê Hồ Sơn
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 TƯ TƯỞNG ĐỀ CAO NHO GIÁO CỦA VUA MINH MỆNH TRONG MINH MỆNH CHÍNH YẾU Abstract
Lê Cảnh Vững
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 TƯƠNG QUAN NGHỊCH GIỮA NHU CẦU VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE Ô TÔ Abstract
Nguyễn Xuân Trung
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng nước ta Abstract
Nguyễn Hồng Điệp
 
Vol 88, No 10 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 88, số 10, năm 2013 USING METACOGNITIVE STRATEGIES TO DEVELOP READING COMPREHENSION ABILITY FOR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES, DANANG UNIVERSITY Abstract
Lê Thị Bích Hạnh
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn USING WORDFAST CAT TOOL IN TRANSLATION TRAINING: A Case Study of Translation Students at HUCFL Abstract
PHAN THỊ THANH THẢO
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 VAI TRÒ CỦA CÁC SĨ PHU YÊU NƯỚC TRONG PHONG TRÀO CHỐNG THUẾ Ở MIỀN TRUNG NĂM 1908 Abstract
Trương Huỳnh Kỳ
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities VAI TRÒ CỦA THAI XUYÊN TRẦN QUÍ CÁP TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN ĐẦU THẾ KỶ XX Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tất Thắng
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn VAI TRÒ CỦA VIỆT MINH NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐỐI VỚI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Đỗ Mạnh Hùng
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract
Nguyễn Minh Hưng
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 VAI TRÒ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN – THỦY LỢI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM Abstract
Lê Thị Nguyện
 
Vol 78, No 9 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 78, số 9, năm 2012 VALUE CHAIN OF HIGH QUALITY RICE MARKETS A CASE STUDY IN QUANG VINH - QUANG DIEN – THUA THIEN HUE - VIET NAM Abstract
Nguyễn Thị Diệu Linh
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 VÀI NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở NAM TRUNG BỘ (CÁC TỈNH QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN) Abstract
Nguyễn Văn Đăng
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG SỐ PHẬN CỦA KERTÉSZ IMRE TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA – LỊCH SỬ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
chu đình kiên
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 VẤN ĐỀ DỤC TÍNH NỮ GIỚI TRONG TIỂU THUYẾT CÔ GÁI CHƠI DƯƠNG CẦM CỦA ELFRIEDE JELINEK Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Bích Hạnh
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn VẤN ĐỀ DO THÁI TRONG HAI TÁC PHẨM NHỮNG KẺ THIỆN TÂM (JONATHAN LITTELL) VÀ KHÔNG SỐ PHẬN (KERTÉSZ IMRE) TỪ GÓC NHÌN CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI VĂN HÓA VÀ VỊ CHỦNG VĂN HÓA Abstract
chu đình kiên
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 VẤN ĐỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract
Bùi Thị Thuận Ánh
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 VẤN ĐỀ NHÂN VẬT TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XX Abstract
Trần Thị Mai Nhân
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 VẬN DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN VÀ CHUYÊN GIA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH XÂY LẮP Ở MIỀN TRUNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG HỒNG Abstract
Hoàng Hữu Hòa, Tôn Anh Dũng
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC PHẦN “TỪ TRƯỜNG” VẬT LÍ 11 THPT Abstract
Trần Huy Hoàng, Lê Văn Long
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TỔ HỢP, XÁC SUẤT ĐỂ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12 Abstract
Phan Đức Duy
 
Vol 66, No 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011 VẬN DỤNG MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM) ĐỂ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HÀNH VI CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, NIỀM TIN KHÁCH HÀNG, GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG VỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG Abstract
Hoàng La Phương Hiền
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC LỚP 11 Abstract
Nguyễn Duân
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract
Nguyễn Tùng Lâm
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Abstract
Nguyễn Tùng Lâm
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities VỀ Ý CHÍ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA GIỚI CHỨC LÃNH ĐẠO CAO CẤP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Anh Rô
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 VỀ CÁC LOẠI HÌNH HIỆN VẬT TRONG DI TÍCH VĂN HÓA SA HUỲNH Ở QUẢNG NAM Abstract
Lê Duy Sơn
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 VỀ CHỦ QUYỀN CÔN ĐẢO TRƯỚC NĂM 1862 Abstract
Nguyễn Văn Đăng
 
Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018 VỀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA JIDDU KRISHNAMURTI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
võ anh tuấn
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 VỊ THẾ CỦA ĐÀNG TRONG (VIỆT NAM) TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỚI BỒ ĐÀO NHA THẾ KỶ XVI – XVII Abstract
Hoàng Thị Anh Đào
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 Viết tình huống phục vụ cho giảng dạy – học tập: trường hợp nghiên cứu học phần Quản trị marketing tại Đại học Kinh tế - Đại học Huế Abstract
Lê Quang Trực
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn VIỆN ĐẠI HỌC HÒA HẢO (1970-1975): SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG Abstract
Phạm Ngọc Bảo Liêm
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 Việc xây dựng thủy điện đã ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế của người dân tái định cư ở tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Lê Văn Lân, Nguyễn Thanh Hiền
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 VIDEOTAPED FEEDBACK IN PUBLIC SPEAKING COURSES: POTENTIAL APPLICATION TO VIETNAMESE PEDAGOGICAL SETTING Abstract
Đỗ Thị Qúy Thu, Đặng Thị Cẩm Tú
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities VOCABULARY EXTENSIONTHROUGH ENGLISH – AMERICAN LITERATURE COURSEFOR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT QUANG BINH UNIVERSITY Abstract   PDF
Võ Thị Dung
 
Vol 127, No 6B (2018): Social Sciences and Humanities VOCABULARY LEARNING STRATEGY USE AMONG EFL UNIVERSITY STUDENTS IN VIETNAM Abstract   PDF
Lê Thị Tuyết Hạnh
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt VUA MINH MẠNG VỚI NẠN “QUAN THAM LẠI NHŨNG” Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Đức Lập
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 VULNERABILITY TO CLIMATE CHANGE AS EXPECTED POVERTY: THE CASE OF THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 VYGOTSKY’S CONCEPT OF MEDIATION: INTERPRETATIONS AND IMPLICATIONS FOR ELT Abstract
Lê Phạm Hoài Hương, Nguyen Van Tuan
 
Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities VĂN HÓA HẬU APARTHEID TRONG ĐỢI BỌN MỌI CỦA JOHN MAXWELL COETZEE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Đình Kiên
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn VĂN XUÔI NGUYỄN NGỌC TƯ TỪ GÓC NHÌN SINH THÁI Abstract
Nguyễn Thùy Trang
 
Vol 115, No 1 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Văn hóa ứng xử đối với rừng tâm linh của người Cơ tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Hồ Viết Hoàng
 
Vol 88, No 10 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 88, số 10, năm 2013 WHAT MAKES ENGLISH ACADEMIC WRITING DIFFICULT FOR NON-NATIVE STUDENTS? Abstract
nguyen viet
 
Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English WHETHER INDIVIDUALISM MAKES PEOPLE FROM THE “WEST” HAPPIER AND COLLECTIVISM MAKES PEOPLE FROM THE “EAST” MORE SATISFIED IN LIFE: AN INDIVIDUAL-LEVEL ANALYSIS Abstract   PDF
Nguyễn Hữu An, Lê Duy Mai Phương
 
Vol 78, No 9 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 78, số 9, năm 2012 WHO IS A BETTER ECONOMIC PERFORMER? A COMPARISON BETWEEN INDIVIDUAL FARMERS AND COMMON INTEREST HOUSEHOLDS IN HA TINH PROVINCE Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Thái Thanh Hà, Huỳnh Minh Trí
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Abstract
Nguyễn Đức Vũ
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012 XÁC ĐỊNH VÀ RÈN LUYỆN HỆ THỐNG KĨ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI”, VẬT LÍ LỚP 11 NÂNG CAO Abstract
Quách Nguyễn Bảo Nguyên
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ KHUNG ĐÁNH GIÁ HỌC CHẾ TÍN CHỈ Abstract
Lê Văn Hảo
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CHO ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH: TRƯỜNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Lê Văn Hòa
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH Abstract
Lê Đình Hiếu
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 XÂY DỰNG THANG ĐO SỨC HẤP DẪN VỀ VIỆC LÀM CỦA CÁC NGÂN HÀNG Ở THỪA THIÊN HUẾ ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trần Hà Uyên Thi, Phan Thị Thanh Thủy
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP SỬ DỤNG THANG ĐO NĂNG LỰC TÍNH TOÁN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đăng Nhật
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities XU HƯỚNG NỮ QUYỀN TRONG SÁNG TÁC CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Thanh Xuân
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 YẾU TỐ BẢN ĐỊA TRONG VĂN HÓA THIÊN CHÚA GIÁO Ở PHILIPPINES Abstract
Nguyễn Đinh Khương Duy
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn YẾU TỐ HÒA GIẢI TRONG NHÓM SỬ THI DĂM GIÔNG Abstract
Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 YẾU TỐ LIÊN VĂN BẢN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ GIÀN THIÊU CỦA VÕ THỊ HẢO Abstract
Nguyễn Văn Hùng
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 YẾU TỐ NGHỊCH DỊ TRONG TIỂU THUYẾT HỒI ỨC VỀ NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM BUỒN CỦA TÔI CỦA G.G.MARQUEZ Abstract
Phan Tuấn Anh
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở THỪA THIÊN HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Abstract
Lê Phước
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM - NHÌN LẠI VÀ TRIỂN VỌNG Abstract
Trần Xuân Bình
 
Vol 76, No 7 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76B, số 7, năm 2012 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ VÀ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt, Hồ Trí Qúy
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Abstract
Trần Thị Tú Anh
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ VỀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Abstract
Trần Văn Hiếu
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Trần Thị Thu Hiền
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DƯỚI GÓC ĐỘ NĂNG SUẤT CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT Abstract
Phan Nguyễn Khánh Long
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ PHÍA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Abstract
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Văn Đức, Phạm Xuân Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyen Manh Hung, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Hữu Hòa
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG AN, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến, Đào Duy Minh
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN Abstract
Hồ Trọng Phúc, Trần Minh Trí, Nguyễn Ngọc Châu
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Lại Xuân Thủy
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ PHONG THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Đàm Thị Huyền Trang
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT DU KHÁCH CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ Abstract
Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên
 
Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH GIÁO DỤC THỬ NGHIỆM TẠI HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khoa Du Lịch, Nguyễn Thị Thanh Nga
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ Abstract
Nguyễn Thanh Khanh, Trần Đăng Huy, Hoàng Hùng
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 ĐÁNH GIÁ NHU CẦU BẢO HIỂM LŨ LỤT DỰA VÀO CHỈ SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM LỰA CHỌN Abstract
Bùi Đức Tính, Nguyễn Mạnh Hùng
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ SỨC HẤP DẪN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI LINH HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Abstract
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Kim Liên
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH Abstract
Phùng Thị Hồng Hà, Trần Thị Thu Hiền
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM Abstract
Phan Thị Nữ
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hữu Hiển
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐIA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Hoàng Thị Thái Hòa, Trương Anh Linh
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn ĐÁNH GIÁ TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA KHUNG TPACK CHO TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC Abstract
Nguyễn Thế Dũng
 
Vol 95, No 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Huỳnh Văn Chương, Trần Kim Anh, Nguyễn Đăng Nghĩa
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Hồ Kiệt, Lê Tuấn Lợi
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities Đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thế Tình
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 Đánh giá thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo tại thành phố Đà Nẵng bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) Abstract
Thái Thanh Hà, Lê Như Thanh
 
Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn ĐẠO TIN LÀNH Ở GIA LAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 Abstract
Trần Thị Hằng
 
Vol 122, No 8 (2016): Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016 ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG – DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ ĐẢNG Abstract
Nguyễn Tùng Lâm
 
Vol 93, No 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ĐẢM BẢO QUYỀN HỢP PHÁP CHO LAO ĐỘNG DI CƯ MIỀN TRUNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Abstract
Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Xuân Hồng, Lê Thị Nga, Lê Thị Kim Phương
 
Vol 128, No 6A (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ TRONG ĐỒNG KHỞI Ở CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN (1964–1965) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thanh Nhất
 
Vol 105, No 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐẤU TRANH MỞ RỘNG TRAO ĐỔI BƯU THIẾP GIỮA HAI MIỀN BẮC NAM VIỆT NAM (1956-1960) Abstract
Hoàng Chí Hiếu
 
Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities ĐẶC TRƯNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI Abstract   PDF
Nguyễn Văn Quang
 
Vol 86, No 8 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÀI PHÁT BIỂU “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - NHÌN TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN Abstract
Trần Bình Tuyên
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72A, số 3, năm 2012 ĐẶC ĐIỂM PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA TRƯƠNG TỬU Abstract
Nguyen Thanh
 
501 - 600 of 618 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>