Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2 Abstract
Nguyễn Quang Lịch
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Phan Thị Hoa Lợi
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU XÂY DỰNG Abstract
Lê Thanh Phong
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Hệ thống chấm trực tuyến và ứng dụng trong giảng dạy lập trình Abstract
Trần Việt Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy, Lê Mỹ Cảnh, Võ Việt Dũng
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN NGỮ NGHĨA TRONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH Abstract
Nguyễn Thị Uyên Nhi, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MÔ HÌNH HÓA ONTOLOGY MỜ SỬ DỤNG OWL2 Abstract
Quách Xuân Hưng
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Lê Vĩnh Chiến
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ÁNH XẠ NGƯỢC CỦA GIA TỬ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐƠN ĐIỆU HỮU HẠN Abstract
Lê Anh Phương
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT SỐ RÀNG BUỘC TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Abstract
Nguyễn Công Hào
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT TIẾP CẬN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUAN HỆ SANG OWL ONTOLOGY Abstract
Dương Kiều Nga, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS Abstract
Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỞ RỘNG QUY TẮC SUY DIỄN FUZZY SYLLOGISM TRONG LOGIC ĐA TRỊ NGÔN NGỮ Abstract
Lê Anh Phương
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG Abstract
Võ Thị Thanh Kiều, Lê Đại Vương
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CÔNG TÁC VÀ ĐỘ BỀN SUNPHAT CỦA BÊ TÔNG CÓ CẤP ĐỘ BỀN B40 SỬ DỤNG XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN Abstract
Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Ngôn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ XML TỪ BIỂU ĐỒ LỚP UML Abstract
Phạm Minh Khoa, Hoàng Quang, Võ Hoàng Liên Minh
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CHÍNH THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030 Abstract
Ngô Quý Tuấn
 
1 - 16 of 16 Items