Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 2B (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ANFIS CONTROLLER FOR AN ACTIVE MAGNETIC BEARINGS TO SUSPEND A FLYWHEEL ENERGY STORAGE SYSTEM Abstract
Nguyen Van Sum
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2 Abstract
Nguyễn Quang Lịch
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Phan Thị Hoa Lợi
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU XÂY DỰNG Abstract
Lê Thanh Phong
 
Vol 126, No 2B (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology DESIGNING AND MANUFACTURING HARVESTING MACHINE FOR CENTELLA ASIATICA Abstract
Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Anh, Ngô Viết Anh Văn, Trần Đại Hiếu
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY HỆ KHUYẾN NGHỊ CỘNG TÁC ĐỒNG TÁC GIẢ Abstract
Khang Đình Trần, Quang Đức Võ, Tuấn Anh Đăng Nguyễn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Hệ thống chấm trực tuyến và ứng dụng trong giảng dạy lập trình Abstract
Trần Việt Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy, Lê Mỹ Cảnh, Võ Việt Dũng
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN NGỮ NGHĨA TRONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH Abstract
Nguyễn Thị Uyên Nhi, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY Khảo sát và đánh giá các hướng tiếp cận lựa chọn đặc trưng trong bài toán đánh cờ có độ phân nhánh cao Abstract
Quốc Công Đặng, Bình Đăng Nguyễn, Huy Quốc Nguyễn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MÔ HÌNH HÓA ONTOLOGY MỜ SỬ DỤNG OWL2 Abstract
Quách Xuân Hưng
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Lê Vĩnh Chiến
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY Mô hình hàng đợi retrial cho đường trễ quang FDL tại nút lõi OBS xét chất lượng dịch vụ QoS Abstract
Đặng Thanh Chương, Phạm Trung Đức
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Abstract
Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ÁNH XẠ NGƯỢC CỦA GIA TỬ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐƠN ĐIỆU HỮU HẠN Abstract
Lê Anh Phương
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Abstract
Dương Phước Đạt
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ CHO VIỆC TRÍCH XUẤT MÔ HÌNH ER TỪ OWL2 Abstract
Minh Hoàng Liên Võ
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT SỐ RÀNG BUỘC TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Abstract
Nguyễn Công Hào
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT TIẾP CẬN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUAN HỆ SANG OWL ONTOLOGY Abstract
Dương Kiều Nga, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS Abstract
Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY MỞ RỘNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CAPE BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÁY ẢO Abstract
Hà Viết Hải, Huyền Xuân Đỗ
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỞ RỘNG QUY TẮC SUY DIỄN FUZZY SYLLOGISM TRONG LOGIC ĐA TRỊ NGÔN NGỮ Abstract
Lê Anh Phương
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG Abstract
Võ Thị Thanh Kiều, Lê Đại Vương
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT Abstract
Nguyễn Thị Hoài Giang
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM Aspergillus oryzae KZ3 KẾT HỢP Aspergillus awamori HK1 CÓ KHẢ NĂNG SINH PROTEASE CAO TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN (NGÔ MẢNH – BỘT MỲ) Abstract
Dương Thị Hương, Nguyễn Hiền Trang
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CÔNG TÁC VÀ ĐỘ BỀN SUNPHAT CỦA BÊ TÔNG CÓ CẤP ĐỘ BỀN B40 SỬ DỤNG XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN Abstract
Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Ngôn
 
1 - 25 of 32 Items 1 2 > >>