Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 2B (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ANFIS CONTROLLER FOR AN ACTIVE MAGNETIC BEARINGS TO SUSPEND A FLYWHEEL ENERGY STORAGE SYSTEM Abstract
Nguyen Van Sum
 
Vol 128, No 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT ĐẾN CÔNG THỨC PHỐI CHẾ NƯỚC GIẢI KHÁT GIÀU POLYPHENOL TỪ DỊCH CHIẾT LÁ TÍA TÔ Abstract
Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Vũ Bá Huy
 
Vol 128, No 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CHẦN VÀ NỒNG ĐỘ ACID ACETIC TRONG THÀNH PHẦN DỊCH RÓT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VẢ DẦM GIẤM Abstract
Bảo Văn Quốc Võ
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2 Abstract
Nguyễn Quang Lịch
 
Vol 128, No 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ UỐNG GIÀU POLYPHENOL TỪ DỊCH CHIẾT LÁ ỔI Abstract
Đặng Minh Tuyết, Võ Văn Quốc Bảo
 
Vol 128, No 2B (2019): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology DESIGN A 2x2 COMPACT MODE SWITCHING USING MULTIMODE INTERFERENCE BASED ON SILICON MATERIAL Abstract   PDF
Linh Duc Tam Ho
 
Vol 126, No 2B (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology DESIGNING AND MANUFACTURING HARVESTING MACHINE FOR CENTELLA ASIATICA Abstract
Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Anh, Ngô Viết Anh Văn, Trần Đại Hiếu
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY HỆ KHUYẾN NGHỊ CỘNG TÁC ĐỒNG TÁC GIẢ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khang Đình Trần, Quang Đức Võ, Tuấn Anh Đăng Nguyễn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Hệ thống chấm trực tuyến và ứng dụng trong giảng dạy lập trình Abstract
Trần Việt Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy, Lê Mỹ Cảnh, Võ Việt Dũng
 
Vol 128, No 2B (2019): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology JAVASCRIPT ASYNCHRONOUS PROGRAMMING Abstract   PDF
Tran Thanh Luong, Le My Canh
 
Vol 128, No 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ Khái niệm cảnh quan ở Việt Nam: Trường hợp cảnh quan lưu vực sông Hương ở Huế Abstract
Nguyễn Vũ Minh
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY Khảo sát và đánh giá các hướng tiếp cận lựa chọn đặc trưng trong bài toán đánh cờ có độ phân nhánh cao Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Quốc Công Đặng, Bình Đăng Nguyễn, Huy Quốc Nguyễn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN NGỮ NGHĨA TRONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH Abstract
Nguyễn Thị Uyên Nhi, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh
 
Vol 129, No 2A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ LÀNG CỔ HỘI KỲ - NHỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN CẦN BẢO TỒN VÀ KẾ THỪA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Abstract
Hoàng Đức Anh Vũ
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Lê Vĩnh Chiến
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY Mô hình hàng đợi retrial cho đường trễ quang FDL tại nút lõi OBS xét chất lượng dịch vụ QoS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thanh Chương, Phạm Trung Đức
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MÔ HÌNH HÓA ONTOLOGY MỜ SỬ DỤNG OWL2 Abstract
Quách Xuân Hưng
 
Vol 128, No 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ MÔ HÌNH PHÂN BIỆT QoS DỰA TRÊN THỜI GIAN BÙ ĐẮP VÀ KÍCH THƯỚC CHÙM TRONG MẠNG OBS. Abstract
Phạm Trung Đức, Đặng Thanh Chương
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY MỞ RỘNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CAPE BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÁY ẢO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hà Viết Hải, Huyền Xuân Đỗ
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỞ RỘNG QUY TẮC SUY DIỄN FUZZY SYLLOGISM TRONG LOGIC ĐA TRỊ NGÔN NGỮ Abstract
Lê Anh Phương
 
Vol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS Abstract
Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 129, No 2A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN CÂY R-TREE Abstract
Lê Thị Vĩnh Thanh
 
Vol 129, No 2A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỰA TRÊN CÂY KD-TREE CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH Abstract
Nguyen Thi Dinh
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ÁNH XẠ NGƯỢC CỦA GIA TỬ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐƠN ĐIỆU HỮU HẠN Abstract
Lê Anh Phương
 
1 - 25 of 47 Items 1 2 > >>