Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A COMMERCIAL-BASED APPROACH TO SUSTAINABLE LIVELIHOODS: REVIEW AND SYNTHESES Abstract
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 A COMPARATIVE STUDY ON EMPLOYEE SATISFACTION BETWEEN STATE-OWNED COMMERCIAL BANKS AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANKS IN THUA THIEN HUE – VIETNAM Abstract
Trương Thị Hương Xuân
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A COMPARE-CONTRAST STUDY ON THE TYPES AND GRAMMATICAL AND MOVE STRUCTURES OF THE ENGLISH AND VIETNAMESE QUESTIONS IN NATURAL AND CLASSROOM COMMUNICATION Abstract
Nguyễn Thanh Bình
 
Vol 123, No 9 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn A CONTRASTIVE ANALYSIS OF TWO TEXTS: IMPLICATIONS FOR GRAMMAR IN DISCOURSE ANALYSIS Abstract
Bui Phu Hung
 
Vol 107, No 8 (2015): Journal of Natural Science A Group Scheduling Algorithm with Void Filling for Multi-Channel in OBS Networks Abstract
Võ Viết Minh Nhật
 
Vol 107, No 8 (2015): Journal of Natural Science A particle-number conserving microscopic approach to fission barriers of heavy nuclei Abstract
Trần Viết Nhân Hào
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development A RISK ANALYSIS OF SMALLHOLDER RUBBER PRODUCTION IN QUANG BINH PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Tự Lực
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE COMPETITVE CAPACITY OF “19 FORESTRY JOINT STOCK COMPANY” IN BINH DINH PROVINCE Abstract
Trần Văn Hòa, Lê Thị Thế Bửu
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 A STUDY ON PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SEMI-INTENSIVE SHRIMP POND SEDIMENT Abstract
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 A STUDY ON STUDENTS’ PERCEPTIONS OF COHERENCE AND ITS USE IN ESSAYS WRITTEN BY STUDENTS AT QUANG BINH UNIVERSITY Abstract
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lê Phạm Hoài Hương
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 A STUDY ON THE RATE OF ICT INTEGRATION IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF HUE UNIVERSITY, VIETNAM Abstract
Dương Thị Hải Phương
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 AGRICULTURAL LAND CONVERSION FOR URBAN DEVELOPMENT: A CRITICAL ANALYSIS OF CONTEXT, DRIVERS, AND CONSEQUENCES IN VIETNAM Abstract
Nguyễn Quang Phục
 
Vol 114, No 15 (2015): Jointly published by Journal of Agricultural Science and Technology A and B Hue University Journal of Science AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF INDUCED PEPPER GERMPLASM IN 2015 AT THUA THIEN HUE Abstract
Truong Thi Hong Hai, Phung Lan Ngoc, Phan Thu Thao
 
Vol 83, No 5 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013 AN ADVANCED MEASUREMENT OF PADDY FIELD SURFACE ROUGHNESS BY STATIC LEVEL METHOD Abstract
Đỗ Minh Cường, zhu shi hong, Nguyễn Thị Ngọc, Farman Ali Chandio
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ TỪ VỰNG Ở MỘT SỐ ĐỘNG TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG TIẾNG VIỆT Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 AN INVESTIGATION INTO CLASS OBSERVATION ACTIVITIES IN UPPER SECONDARY SCHOOLS IN HUE AND IMPLICATIONS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND THIRD AND FOURTH YEAR STUDENTS’ TEACHING PRACTICE Abstract
Trương Viên, Trương Thị Từ Liêm
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 AN INVESTIGATION INTO THE APPLICATION OF MIXED-LEVEL TASKS IN READING CLASSES Abstract
Đặng Thị Cẩm Tú
 
Vol 99, No 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGLISH LEARNING MOTIVATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF POLICE STUDENTS IN HO CHI MINH CITY Abstract
Lê Hương Hoa
 
Vol 70, No 1 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012 AN INVESTIGATION INTO THE SYNTACTIC FEATURES AND THE USES OF ENGLISH AND VIETNAMESE NEGATIVE SENTENCES IN LITERARY WORKS Abstract
Trần Văn Phước, Tô Thị Vinh
 
Vol 69, No 2 (2011): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 69, số 2, năm 2012 AN ONTOLOGICAL APPROACH TO CROSS-ENTERPRISE COLLABORATION Abstract
Hoàng Hữu Hạnh, Hoàng Minh Vũ
 
Vol 80, No 2 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 80, số 2, năm 2013 AN OVERVIEW OF MINORITY LANGUAGES GROUP STATUS IN AUSTRALIAN MULTILINGUAL LANDSCAPE Abstract
Hoàng Thị Hương Giang
 
Vol 96, No 8 (2014): Natural Sciences Issue ANALOGUES OF ALTUN FIXED POINT THEOREMS IN S-METRIC SPACES Abstract
Võ Thị Lệ Hằng
 
Vol 113, No 14 (2015): Journal of Economics and Development ANALYSIS AFFECT OF CHARACTERISTICS LEADER TO OPERATION EFFICIENCY OF ENTERPRISES: RESEARCH IN BINH DINH PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
le the buu
 
Vol 98, No 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development ANALYSIS THE IMPACT OF REVOKED AGRICULTURAL LAND TO IMCOME OF HOUSHOLD: A CASE STUDDY IN LIEN CHIEU DISTRICT, DA NANG CITY Abstract
Nguyen Hoang Khanh Linh, Nguyen Bich Ngọc
 
Vol 67, No 4 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67, số 4, năm 2011 Ảnh hưởng của axít gibberellic (GA3) đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lạc (Arachis hypogaea L.) ở Thừa Thiên Huế Abstract
Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Tiếp
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75A, số 6, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA AXÍT INDOL AXÊTÍC (IAA) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea) Ở THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Đình Thi
 
Vol 92, No 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN Abstract
Nguyễn Đình Huy
 
Vol 94, No 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC VEN ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Đàm Thị Huyền Trang
 
Vol 111, No 12 (2015): Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Abstract
Viện Viện Tài nguyên và Môi trường, Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng
 
No 55 (2009): Tạp chí số 55 - Chuyên san Nông - Sinh - Y ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BỔ SUNG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC VÀ DUNG TÍCH BỘ MÁY TIÊU HOÁ CỦA BÊ BÚ SỮA TỪ SƠ SINH ĐẾN 12 TUẦN TUỔI Abstract
Tạ Nhân Ái, Nguyễn Tiến Vởn
 
Vol 125, No 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA HUẾ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH Abstract
Nguyễn Văn Quang
 
Vol 112, No 13 (2015): Khoa học Trái đất và Môi trường ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỊCH BẢN MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Abstract
Phạm Gia Tùng, Trần Thị Minh Châu, Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Thanh Nam
 
No 58 (2010): Tạp chí Khoa học Đại học Huế ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ BUỒNG CỘNG HƯỞNG VÀ CHẤT MÀU LÊN ĐỘNG HỌC PHỔ CỦA LASER MÀU NANÔ-GIÂY BĂNG RỘNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Hữu Hòa
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Abstract
Mai Văn Xuân, Nguyễn Văn Hóa
 
Vol 85, No 7 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH VÀ MẬT ĐỘ ẤP ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus, Bloch 1782) Abstract
Lê Văn Dân
 
Vol 90, No 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Abstract
Lại Xuân Thủy
 
Vol 91, No 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM CHITOSAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC XANH (Penicillium digitatum) HẠI CAM SAU THU HOẠCH Abstract
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Minh Hiếu
 
Vol 104, No 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG Abstract
Ngô Hữu Toàn, Lê Hoài An
 
Vol 73, No 4 (2012): Chuyên san khoa học Tự nhiên - Sinh học, tập 73, số 4, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ Ủ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM PZT-PZN-PMnN Abstract
Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 65, No 2 (2011): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 65, số 2, năm 2011 ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀI BUỒNG CỘNG HƯỞNG VÀ NỒNG ĐỘ CHẤT MÀU LÊN PHỔ TÍCH PHÂN CỦA LASER MÀU BĂNG RỘNG Abstract
Mai Xuân Gia, Nguyễn Đăng Thân, Lê Ngọc Minh, Đỗ Quang Hòa, Hoàng Hữu Hoà
 
Vol 82, No 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI ĐẾN THU NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Hồ Kiệt, Phạm Quang Ánh
 
Vol 72, No 3 (2012): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 ĐẾN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Trần Văn Quảng
 
Vol 79, No 1 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 79, số 1, năm 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas sp.) Abstract
Nguyễn Thành Tâm, Hồ Thị Bảo Ngọc
 
Vol 85, No 7 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013 Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) Abstract
Nguyen Thanh Tam
 
Vol 75, No 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA EMUGLUCAN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ LÓC BÔNG (Channa micropeltes) Abstract
Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Kim Nguyệt
 
Vol 68, No 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012 ẢNH HƯỞNG CỦA GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG QUA MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM) Abstract
Thái Thanh Hà, Tôn Đức Thắng
 
Vol 71, No 2 (2012): Chuyên san Nông Nghiệp, Sinh học và Y Dược ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG GÀ ĐẾN KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ HIỆU CHỈNH NITƠ (MEN) TRONG THỨC ĂN Abstract
Phạm Tấn Nhã, Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào
 
Vol 120, No 6 (2016): Khoa học Trái đất và Môi trường ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI ĐẾN QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN LÒNG DẪN SÔNG THU BỒN, TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Hoàng Ngô Tự Do
 
Vol 89, No 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 Ảnh hưởng của khẩu phần cỏ trồng ăn tự do (ad libitum) và thức ăn tinh đến tăng trọng của bò trong giai đoạn vỗ béo và hiệu quả kinh tế của quy trình nuôi Abstract
Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Thị Mai
 
Vol 100, No 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI ĐẮK LẮK Abstract
Nguyễn Văn Minh, Lê Thanh Bồn
 
1 - 50 of 1464 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>