[1]
Lê, V.T., Trang, Đào T. and Trương, C.Q. 2022. Automorphism invariant modules on the right Goldie ring. Hue University Journal of Science: Natural Science. 131, 1A (Mar. 2022), 95-100. DOI:https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6418.