[1]
Hoàng Thị Như, H., Nguyễn Thị Ngọc , K., Hồ Thị Hoài, N. and Hồ, Đức V. 2024. Flavanoids and diarylheptanoids from Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý. Hue University Journal of Science: Natural Science. 133, 1A (Mar. 2024), 15-22. DOI:https://doi.org/10.26459/hueunijns.v133i1A.7264.