HOÀNG THỊ NHƯ, H.; NGUYỄN THỊ NGỌC , K.; HỒ THỊ HOÀI, N.; HỒ, Đức V. Flavanoids and diarylheptanoids from Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý. Hue University Journal of Science: Natural Science, [S. l.], v. 133, n. 1A, p. 15-22, 2024. DOI: 10.26459/hueunijns.v133i1A.7264. Disponível em: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7264. Acesso em: 18 may. 2024.