Chính, Bùi Thị, Trần Văn Giang, Đỗ Văn Nhượng, and Ngô Đắc Chứng. 2024. “Preliminary Data of the Zoogeography of Inland Freshwater Snails in Thua Thien Hue”. Hue University Journal of Science: Natural Science 133 (1A):43-52. https://doi.org/10.26459/hueunijns.v133i1A.7026.