Hoàng Thị Như, H., Nguyễn Thị Ngọc , K., Hồ Thị Hoài, N. and Hồ, Đức V. (2024) “Flavanoids and diarylheptanoids from Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý”, Hue University Journal of Science: Natural Science, 133(1A), pp. 15-22. doi: 10.26459/hueunijns.v133i1A.7264.