[1]
H. Hoàng Thị Như, K. Nguyễn Thị Ngọc, N. Hồ Thị Hoài, and Đức V. Hồ, “Flavanoids and diarylheptanoids from Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý”, hueuni-jns, vol. 133, no. 1A, pp. 15-22, Mar. 2024.