Hue University Journal of Science (HU JOS)

Hue University Journal of Science (HU JOS) has come into operation under the license numbered 36/GP-BVHTT dated 9/2/2001 by the Ministry of Culture and Communications (currently by the Ministry of Information and Communications) and with ISSN number 1859-1388 granted by the National Agency for Science and Technology Information on 4/11/2006. Since27/12/2011, Ministry of Information and Communications has granted publishing license No. 2316/GP-BTTTT allowing Hue University Journal of Science to publish in 2 languages: Vietnamese and English.

The Journal of Science officially introduces and publishes scientific research results inside and outside Hue University in the fields of Natural Science, Social Sciences and Humanities, Education, Arts, Agriculture, Forestry, Aquaculture, Medicine and Pharmacy. 

Announcements

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo:

 

Hiện nay hệ thống quản lý Tạp chí Khoa học đã cấu hình thành 6 Tạp chí riêng biệt vì vậy Tạp chí không còn nhận bài ở hệ thống như trước đây, các tác giả khi gửi bài xin làm theo các bước sau:

1) Chọn Tạp chí mình cần gửi bài bằng cách chọn “Xem tạp chí” (Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kinh tế và Phát triển; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự Nhiên; Khoa học Trái đất và Môi trường)

2) Đăng nhập (nếu chưa có tài khoản chọn “Đăng ký” để đăng ký tài khoản)

3) Chọn vào gửi bài mới để gửi bài lên hệ thống

Nếu không gửi được hay có gì thắc mắc xin liên hệ email: ddhung@hueuni.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.

 
Posted: 2016-08-25
 
More Announcements...

Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment

Table of Contents

Đỗ Quang Thiên
Lê Văn Thăng
Trịnh Lê Hùng
Trương Đình Trọng, Nguyến Quang Việt
Hồ Ngọc Anh Tuấn
Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Phan Nhat Truong
nguyễn thành hưng
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng Nụ
Trần Thanh Đức