About the Journal

##about.peerReviewProcess##

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế luôn mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Trái đất và Môi trường; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Phát triển; Kỹ thuật và Công nghệ để đọc và phản biện cho các bản thảo bài báo. Ưu tiên, mời các chuyên gia có bằng tiến sĩ, các chuyên gia có bằng thạc sĩ, với năm kinh nghiệm từ 10 năm trở lên. Trong các trường hợp, các bài báo thuộc chuyên ngành hẹp, do thiếu người phản biện có thể mời các chuyên gia có cùng chuyên ngành. Tạp chí mong muốn mở rộng mạng lưới các chuyên gia, ưu tiên với các chuyên gia có tiếng Anh để giúp tác giả sửa lại các lỗi và sai sót trong các bản thảo (phần tóm tắt tiếng Anh và các số xuất bản tiếng Anh) và dự kiến, bản thảo sẽ được phản biện 2 vòng (phản biện 1 và phản biện 2) từ năm 2016. Thời gian phản biện 2 tuần (14 ngày), nếu sau 03 ngày không có phản hồi của phản biện, hệ thống của Tạp chi sẽ tự động huỷ và giao lại các Trưởng ban chuyên san phân công và mời phản biện khác. Với tinh thần, nâng cao chất lượng, chúng tôi rất mong số lượng phản biện của Tạp chí ngày càng tăng, các phản biện ở ngoài Đại học Huế cung cấp thông tin và Cơ sở dữ liệu khoa học sẽ cập nhật thông tin Quý vị vào trang điện tử: www.csdlkh.hueuni.edu.vn

Trân trọng cám ơn,

Tổng biên tập

##about.openAccessPolicy##

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.