Thông báo số 01 (nhiệm kì 2014 - 2018): Quyết định thành lập “Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế”

2014-08-19

Theo quyết định số 1437/QĐ_ĐHH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế do PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế làm Chủ tịch Hội đồng.

Trước đó, ngày 12/5/2014, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định 930/QĐ ĐHH về việc chuyển đổi mô hình quản lý Tạp chí Khoa học Đại học Huế thành đơn vị trực thuộc Đại học Huế, do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm Tổng biên tập; TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế làm Phó Tổng biên tập.

Từ ngày 01/7/2014 Hội đồng biên tập đã phân công trách nhiệm cho các Trưởng ban biên tập của 03 chuyên san để giải quyết các bài tồn đọng trong năm 2013 đến nay. Tuy nhiên, số lượng bài đăng có hạn cho 1 số do vậy chúng tôi sẽ giải quyết từng nhóm theo thời gian. Có một số bài đã được phân công đến các phản biện với thời gian quá lâu, Ban biên tập đã nhắc rất nhiều lần song không có phản hồi kết quả từ các phản biện, chúng tôi sẽ phân công đến các phản biện khác mong Quý thầy cô và anh chị thông cảm.

Hiện nay, các số xuất bản bằng tiếng Anh đang thiếu bài mà theo dự kiến ta sẽ xuất bản 03 số trong năm 2014, do vậy chúng tôi mong nhận được các bài viết bằng tiếng Anh để kịp cho phản biện sớm và xuất bản sớm trong năm 2014.

Trân trng cám ơn và mong nhn được s hp tác ca các bn đọc, tác gi và các phn bin cho Tp chí Khoa hc Đa hc Huế ngày càng phát trin!

Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyn Quang Linh

Xem danh sách Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế tại file đính kèm.