Thông báo số 04 (nhiệm kì 2014 - 2018): Quyết định thành lập các chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2014-10-14

Theo quyết định số 1868/QĐ_ĐHH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo quyết định thành lập 06 chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Huế như sau:

  1. Chuyên san Kinh tế và Phát triển.
  2. Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  3. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn.
  4. Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.
  5. Chuyên san Khoa học Tự nhiên.
  6. Chuyên san Khoa học Trái Đất và Môi trường.

Xem quyết định thành lập và bổ nhiệm các Trưởng ban Chuyên san tại file đính kèm: quyết định; bổ nhiệm