ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI VÀ LỢN THỊT NUÔI TẠI VÙNG GÒ ĐỒI TỈNH QUẢNG TRỊ

Authors

  • Phạm Khánh Từ Trường Đại học Nông lâm
  • Hoàng Nghĩa Duyệt
  • Dư Thanh Hằng
  • Nguyễn Thị Hoa Lý
  • Đào Thị Phượng
  • Trần Thị Thu Hồng
  • Lê Thị Lan Phương
  • Nguyễn Văn Chào
  • Nguyễn Thị Lộc

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá một chỉ tiêu sản xuất của lợn nái và lợn thịt nuôi ở vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị. Phương pháp dùng bảng hỏi đã được tiến hành với sự tham gia của 450 hộ chăn nuôi ở 9 xã, thuộc 3 huyện vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị. Kết quả điều tra cho thầy rằng chăn nuôi lợn vùng đồi vẫn còn nhiều hạn chế về giống, thức ăn và môi trường chăn nuôi. Giống lợn được nuôi trong nông hộ chủ yếu là giống Móng Cái và con lai F1 giữa đực ngoại là lợn nái Móng Cái, một số ít chăn nuôi lợn F2 ¾ máu ngoại, chất lượng con giống thấp. Lượng thức ăn cung cấp cho lợn nái và lợn thịt thiếu cả về lượng và về chất, đặc biệt là hàm lượng protein và năng lượng đối với lợn nái nuôi con. Kết quả nghiên cứu này cho thầy rằng thu nhập từ hoạt động sản xuất ở các địa phương vùng gò đồi còn thấp và nó có mối quan hệ với mức đầu tư thấp. Chất lượng con giống không đảm bảo cùng với lượng thức ăn cung cấp cho lợn không cân đối với nhu cầu dinh dưỡng là nguyên nhân làm cho năng suất lợn nái cũng như lợn thịt vùng gò đồi thấp. Xuất phát từ tình hình thực tiễn cần có một số giải pháp kinh tế kỹ thuật thích hợp bao gồm cải thiện tiềm năng di truyền con giống, đảm bảo thức ăn giàu dinh dưỡng và xây dựng chuỗi giá trị trong mối quan hệ giữa sản xuất, chế biến và tiêu dùng để phát triển bền vững nghề chăn nuôi lợn vùng gò đồi miền Trung.

 

References

Đặng Ngọc Dinh. 2002. Tiếp cận khoa học và văn hoá trong phát triển bền vững vùng gò đồi Bắc Trung bộ. Trong “Phát triển kinh tế-xã hội vùng gò đồi Bắc Trung Bộ – Nhưững mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2002.

Lê Quốc Danh, Hà Đình Tuấn, Andre Chamban. 2005. Canh tác đất dốc bền vững. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2005.

Phùng Thăng Long, Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Phùng, Hiện trạng và giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi lợn thịt tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí khoa học,Đại học Huế, số 52 -2009.

Lê Đình Phùng và Phan Hữu Tuấn. 2008. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến các tính trạng sinh sản của lợn nái Móng Cái nuôi tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Số 46-2008.

De Fredrick, D. F. and H. G. Osborne. 1977. Pig production in the Solomon Islands. III. The influence of breed, diet and housing on reproduction and growth. Trop. Anim. Health Prod. 9:203–210.

Gatenby, R. M. and P. B. Chemjong. 1992. Reproduction of pigs in the hills of eastern Nepal. Trop. Anim. Health Prod. 24:135–142.

NIAH (National Institute of Animal Husbandry, NRC Vietnam). 2001. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn gia súc ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, Viêt Nam.

Nguyễn Quế Côi, Tạ Thị Bich Duyên, Darent Trott , IanWilkie, Collin Cargill và Trish Hoyoake

.2006-2007. Phát triển chăn nuôi lợn bền vững qui mô nông hộ tại một số tỉnh miền Trung. Báocáo kết quả Dự án 0 04/05VIE http://survey.library.uq.edu.au/pigs/.

Pham Khanh Tu, Tran Van Minh, Hoang Nghia Duyet, Hoang Thi Thai Hoa Le Dinh Huong, Nguyen Dang Hao, Le Duc Ngoan, Nguyen Minh Hieu, Nguyen Thi Dung , Joseph Dufey, Philippe Lebailly (2005) Farming systems in the sandy area of the Thua Thien Hue Province, Central Vietnam. Survey of Socio-economic situation and constraints identified by farmers. Proceeding of the first International Symposium on Management Tropical Sandy Soils for Sustainable Agricultural Development. Khonkaen ThaiLand, 27 November - 2 December 2005. FAO Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok- Thailand. p: 75-80.

Pham Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Lê Đức Ngoan, W. H. Hendriks and M. W. A. Verstegen. 2010. Nutritional constraints and possibilities for pig production on smallholders farms in Central Vietnam. Asian–Aust. J. Anim. Sci. 23:253-262.

Wittum T. E., M. D. Salman, M. E. King, R. G. Mortimer, K. G. Odde and D. L. Morris. 1994. The influence of neonatal health on the weaning weight of Carado, USA beef calves. Prev. Vet. Med.19:15-25.

Published

2014-04-14