SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUEST, CONQUEST ĐỂ PHÂN TÍCH ĐỀ THI TỰ LUẬN

Authors

  • Đỗ Trường Xuân Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế

Abstract

Trong bài báo này, tác giả xin được trình bày kết quả việc phân tích đề thi Tuyển sinh văn bằng 2 môn Xác suất thống kê dựa trên Mô hình lý thuyết hồi đáp (IRT) với sự hỗ trợ của phần mềm Quest và Conquest. Hai phần mềm này không chỉ cho chúng ta biết những con số cụ thể chính xác, nhanh chóng mà còn giúp cho người sử dụng có thể thấy trực quan về đặc điểm đề thi, câu hỏi thi và năng lực của thí sinh cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố này dưới dạng văn bản và đồ thị.

Author Biography

Đỗ Trường Xuân, Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế

Chuyên viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

References

Tài liệu tiếng Việt

. Phạm Xuân Than, Bài giảng môn Mô hình Rasch và Phân tích dữ liệu bằng phần mềm QUEST, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

. Lâm Quang Thiệp, Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, 2012.

Tài liệu tiếng Anh

. David Andrich, Rasch models for mesuremen, SAGE Publication, 1998.

. Raymond J. Adams, Siek-Toon Khoo, QUEST, The Interactive Test Analysis System, ACER, Australia, 1993.

. Margaret L. Wu, Raymond J. Adams, Mark R. Wilson, ACER CONQUEST - Generalised Item Response Modelling Software, ACER Press, 1998.

. Wu. M, Adams. R, Applying the Rasch model to psycho-social measurement: A practical approach. Educational Measurement Solutions, Melbourne, 2007.

Published

2013-02-12