Phương pháp dạy học tiến hóa

Authors

  • Hà Viết Hải Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Abstract

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của phương pháp dạy học là lôi cuốn được sự hứng thú của người học trong suốt quá trình tiếp thu kiến thức mới. Với những bài học dài, chứa đựng nhiều kiến thức khó, phức tạp, điều này trở nên khó khăn vì khả năng tiếp cận các vấn đề phức tạp của con người là có hạn và người học dễ chán nản khi không thể nắm bắt được nhanh chóng các kiến thức đang được trình bày. Bài viết này giới thiệu một phương pháp dạy học mới, được gọi là “phương pháp dạy học tiến hóa”, với ý tưởng khởi nguồn từ mô hình phát triển hệ thống tiến hóa trong ngành công nghệ thông tin, theo đó quá trình dạy học được chia thành nhiều bước lặp, bước sau là sự tiến hóa của bước trước. Phương pháp này sẽ trợ giúp việc tổ chức quá trình dạy học các vấn đề phức tạp sao cho người học dễ dàng tiếp cận và có nhiều hứng thú.

References

Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường, Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học, Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông (VIE-1718), Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 05-2007.

Thái Duy Tuyên, Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, Nhà xuất bản Giáo dục 2008.

Hung Woei, et al. Problem-based learning, Handbook of research on educational communications and technology, 2008, 3: 485-506.

Tellis Winston, Introduction to Case Study, The Qualitative Report, Vol. 3, No. 2, Jully 1997.

Michael Knoll, The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Development, Journal of Industrial Education, Volume 34, Number 3, Spring 1997.

Arnold Roe, A comparison of branching methods for programmed learning, The Journal of Educational Research, Vol. 55, No. 9, 1962.

Tom Gilb, Evolutionary Delivery versus the "waterfall model", ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Volume 10 Issue 3, July 1985. NY USA.

Barry Boehm, Spiral Development: Experience, Principles, and Refinements. Spiral Development Workshop (ed) Hansen W, 2000.

Published

2013-02-12